โปรแกรมคำนวณ เมอริเดียน

 

ผู้พัฒนา โรจน์ จินตมาศ
http://www.rojn-info.com 

          "โหราศาสตร์ยุคไอที (www.rojn-info.com) โดยผู้สร้างโปรแกรมโหราศาสตร์ยูเรเนียนตระกูล Virgo

Download