โปรแกรมจิตวิทยา 4

 

ผู้พัฒนา  ด.ช.ชัยณรงค์  ตั้งสุรกิจ

          เป็นโปรแกรมทดสอบจิตวิทยา มีขนาดเล็ก แต่ประสิทธิภาพยอด เพียงติดตั้งโปรแกรมแล้วเสร็จ  กดปุ่มเริ่มใหม่ และใส่คำถาม เป็นข้อๆ เพื่อทำการทดสอบ จนจบคำถามก็จะได้รับคำตอบ สรุปผลจิตวิทยาของเรา

Down load