โปรแกรมทายนิสัย

 

ผู้พัฒนา  jt@soft-express.addr.com
http://www.express.addr.com

          การทำนายเป็นลักษณะคล้ายกับจิตวิทยา เป็นการทำนายลักษณะนิสัยของเราในปัจจุบัน และสรุปรวมผลออกมาเป็นคำทำนาย

Down load