โปรแกรมทำนายรักจากชื่อ

 

ผู้พัฒนา ไม่ระบุที่มาแน่ชัด เจ้าของโปรแกรมเปิดเจอแจ้งรายละเอียดมาด้วย

          เป็นโปรแกรมคำนวณชื่อของเรา และคนรัก จะเข้ากันได้ดีมากน้อยเพียงใด เป็นคู่รักที่เหมาะสมหรือไม่เข้าไปกรอกรายละเอียดหาคำทำนายได้เลย หมายเหตุการใส่ชื่อต้องใส่ภาษา อังกฤษเท่านั้น

Down load