โปรแกรมทำนายชะตาชีวิต

 

ผู้พัฒนา เภสัชกร Niruth

          เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการคำนวณ วันเกิด เดือนเกิด และปีเกิด  เมื่อเปิดโปรแกรมเข้าไปแล้ว ให้เลือก วัน เดือน ปีเกิด เมื่อเรียกเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มเพื่อเริ่มทำนาย

Down load