โปรแกรมทำนายโชคชะตา

 

ผู้พัฒนา อติศานต์ ศรีรัตนประพันธ์

     เป็นโปรแกรมคำทำนายที่ กรอกรายละเอียด  ใส่ ชื่อ  วัน เดือน ปี เกิดของท่าน ก็จะได้รับคำทำนาย

Down load