โปรแกรมตัวเลขมหัศจรรย์พยากรณ์โชคชะตา รุ่น 0.1

 

ผู้พัฒนา วิระศักดิ์ บัวคำ

     เป็นโปรแกรมเลือกคำถามที่ต้องการทราบ และทำการสุ่มเสี่ยงทายตัวเลข 2 ครั้ง และคลิกปุ่ม ทำนาย ก็จะได้รับผลการทำนายออกมา

Down load