หมอดูลูกแก้ว เวอชั่น (2)
การทำนายพิมพ์สิ่งที่ต้องการทราบเป็นภาษาอังกฤษในช่องสี่เหลี่ยม แล้วกดปุ่ม ASK เพื่อดูคำทำนาย
เป็นการทำนายของต่างประเทศโดยออกแบบรูปแฟรซ