ทำนายเสียงร้องของหนู

 - ถ้าหนูร้องเสียงจก ๆ จะได้ลาภ 

 
- หากร้องเสียงขิก ๆ ระวังจะมีภัยมาสู่ท่าน 

 
- ถ้าร้องขุก ๆ ท่านจะมีอันตราย

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
Copyright2005 all right reserved by www.goosiam.com and
www.meesook.com