กฎเกณฑ์ข้อห้ามจากสมัยโบราณ

 - ห้ามปลูกเรือนคร่อมตอ  หรือคร่อมต้นไม้เป็น ๆ

 - ห้ามทำเรือน  4  ประตู

 - ห้ามทำหน้าต่าง  9  ช่อง

 - ห้ามทำประตูบ้านตรงกับประตูเรือน

 - ห้ามทำบันไดขึ้นทางทิศตะวันตก

 - ห้ามทำบันไดลงทางทิศตะวันตก

 - ห้ามทำบันไดคู่กัน  คือห้ามทำบันไดขึ้นลง หรือทำบันได  2  อันคู่กัน

 - ห้ามทำบันได 3 ชั้น  ให้ทำ  4  ขั้นขึ้นไป

 - ห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน

 - ห้ามใช่ช่อฟ้าหางหงส์กับเรือนคนสามัญ

 - ห้ามทำหรือก่อภูเขาใกล้เรือน

 - ห้ามปลูกเรือนใต้ต้นไม้ใหญ่

 - ห้ามทำเรือน  อกแตก  คือมีทางผ่ากลาง

 - ห้ามทำเรือนแร้งกระพือปีก

 - ห้ามทำประตูขนาบสองมุมบ้าน

 - ห้ามปลูกต้นดาวเรือง  ต้นเฟื่องฟ้า  ต้นซ่อนกลิ่น  ในบ้าน

 - ห้ามหันหน้าเรือนทางทิศตะวันตก

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com