ทำนายลางสังหรณ์ฉบับโบราณ (เขียนจากประสบการณ์)
บทความประกาศลิขสิทธิ์ ผลงานของ 
อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

ลางสังหรณ์

ลางสังหรณ์  -  สิ่งของตกแตก  อยู่ดี ๆ มีสิ่งของตกลงมาแตกต่อหน้าต่อตา หรือจับถือสิ่งของอยู่ดี ๆ ตกหล่นลงแตกกระจาย  ท่านว่าเป็นลางสังหรณ์บอกเหตุการณ์ให้ระวังตัวในไม่ช้านี้จะได้รับความเจ็บป่วยเสียเงินทอง  หรือจะมีอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นกับตัวเรา  เมื่อมีลางบอกให้เรารู้ล่วงหน้าก็นับว่าเป็นโชคดีของเราเพระเรายังมีทางแก้ไขให้สิ่งเลวร้ายเบาบางลงได้  บางครั้งไม่มีสิ่งใดเตือนเราก่อนเกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวก็จะหนักไปเลยโดยไม่มีทางแก้ไขได้

แก้เคล็ด  -  พอมีสิ่งของตกมาแตกเราก็พูดแก้เคล็ดไปว่าถ้าข้าพเจ้าหรือคนในครอบครัวจะมีเคราะห์อันใดก็ขอให้เคราะห์นั้นจงมลายเสื่อมหายไปกับสิ่งของที่ตกแตกนี้เสีย  เพราะได้เสียข้าวของเงินทองไปแล้วต่อไปขอให้ข้าพเจ้าและทุกคนในครอบครัวอยู่ดีมีสุขพ้นทุกข์โศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ สาธุ ก่อนนอนก็สวดมนต์ขอพรแผ่เมตตา

บทความประกาศลิขสิทธิ์ผลงานของ อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com