สังเกตลางมนุษย์เวลาหลับ ชุด 2

 - เกาฝ่าเท้า  จะได้คู่คิด

 -
 เกาหลังเท้า  จะพบกับลูกหลาน

 -
 เกานิ้วเท้า  จะมั่งคั่งสมบูรณ์

 -
 เกาแขน  จะได้รับความสบายใจ

 -
 เกาศอก  จะรู้เรื่องสำคัญ

 -
 เกาฝ่ามือ  จะได้ภรรยา

 -
 เกาหลังมือ  จะปลอดโปร่งโล่งใจ

 -
 เกานิ้วมือ  จะประสบผลสำเร็จด้านการงาน

 -
 เกาหน้าผาก  จะทำมาค้าขึ้น

 -
 เกาแก้ม  จะได้เงินทองทรัพย์สินเพิ่มพูน

 -
 เกาคาง  จะชนะศัตรู

 -
 ผู้ที่หลับแล้วยิ้มเล็กยิ้มน้อย  เทวดาจะปรานี

 
- หลับแล้วร้องให้ช่วย  จะต้องเดินทางไกล

 
- หลับแล้วพูดเป็นเรื่องเป็นราว  (ละเมอ)  จะได้ลาภเงินทอง

 -
 หลับแต่กลอกตาไปมา  ญาติจะเจ็บไข้

 -
 หลับแล้วตาค้างปิดไม่สนิท  ถ้าข้างเดียวจะมีญาติคิดถึง  หากสองข้างจะได้ทำงานใหญ่

 -
 หลับแล้วปากปิดไม่สนิท  จะได้พบกับมิตรเก่า

 -
 ถ้าเกาหู  ขณะหลับระวังเรื่องสตรี

 -
 เกาจมูก  จะพบของต้องใจ

 -
 เกาปาก  จะมีชัยชนะ

 -
 ถ้าเท้ากระตุก  ขณะหลับ  จะพบกับผู้คนจำนวนมาก

 -
 ถ้าเข่ากระตุก  จะมีคนมาติดต่อ

 -
 หากแขนกระตุก  จะได้ดีด้วยความมานะบากบั่น  อดทน

 -
 ตากระตุก  จะมีคนมาขอพึ่ง

 -
 ปากกระตุก  ระวังคบกับคนต่างถิ่นแปลกหน้า

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com