ลางสังหรณ์อัปมงคล ชุด 1

 - 1. มีนกแ้ร้ง นกแสก นกเค้าแมว เหยี่ยว หรือนกฮูก
บินข้ามหลังคา และร้องส่งเสียงไปมารอบๆบริเวณบ้าง หรือเหนือบ้านก็ตาม แสดงว่าจะมีเหตุร้ายจะเกิดขึ้นภายใน 3 หรือ7 วัน  ส่วนใหญ่เหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นคือ
1. อุบัติเหตุ
2. มีเหตุการตายเกิดขึ้น
3. การสูญเสียญาติ
4. การสูญเสียทรัพย์สิน ในบางคนอาจถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัว
วิธีการแก้ไข
1. เมื่อได้ยินเสียงสัตว์ตามประเภทที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ให้ทำตนเองเฉยๆ ห้ามทัก  ห้ามพูดเรื่องนกที่กำลังร้องอยู่  ห้ามทำตนตกใจกลัว ให้รีบปิดประตูหน้าต่าง และเข้านอนเสียถ้าเป็นเวลากลางคืน
2. เมื่อถึงเวลาเช้าให้ทำบญโดยการใส่บาตร ใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ศรัธา
3. ให้ทำบุญโดยการปล่อยนก ปลา เต่า กบ หรือสัตว์ชนิดใดก็ได้ตามกำลังทรัพย์ที่เรามี
4. ให้ทำการบูชาพระประจำบ้าน  การสวดมนต์นั้นให้ใช้บทสวด ทำวัตรเช้า และทำวัตรเย็น  เพียงเท่านี้ก็พอ
5. หรือคนที่มีกำลังทรัพย์มาก และมีเวลาว่างพอ ก็สามารถทำ่บุญบ้านโดยมีพระมาสวดเหมือนทำ่บุญขึ้นบ้านใหม่นั่นเอง

 -
 2. จับถ้วยชามแก้วหล่นแตก  หรืออยู่ดีๆถ้วยชามแก้วแตกเอง (โดยไม่เจตนา)
ตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่า การที่เราจับถ้วยชาม แก้ว หรืออะไรก็ตามหล่นแตก แล้ว (ใจเราแว่วผิดปกติขึ้นมาเอง) นั่นล่ะคือลางสังหรณ์ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าเราจับถ้วยชามแก้วหล่นแตก แต่ไม่รู้สึกอะไร เพียงแต่ตกใจธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ตรงนี้ผมเคยเจอเ้หตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนจึงทราบลักษณะที่เกิดลางสังหรณ์นี้ขึ้น   ส่วนอยู่ดีๆถ้วยชามแก้วหรือสิ่งของอะไรก็ตามแตกเองโดยไม่ทราบสาเหตุ และคนที่เห็นคนแรก หรือคนที่สอง ที่สามเห็นแล้วตกใจ หรือใจแว่วขึ้นมา แสดงว่าเหตุการณ์ร้ายๆจะเกิดกับคนนั้น  แต่กรณีที่คนแรกเห็นแล้วเฉยๆ และคนที่สองที่สามเห็นแล้วใจแว่ว หรือตกใจ เหตุการณ์ร้ายๆนั้นจะเกิดกับเฉพาะคนใจแว่ว หรือตกใจนั้น  จำหลักข้อนี้ไว้ให้ดีครับ

สาเหตุที่จะเกิดขึ้นจากถ้วย ชาม แ้ก้ว หรือสิ่งของอะไรก็ตาม เหตุการณ์จะเกิดขึ้นดังนี้
1. จะเกิดการขัดแย้งกับคนในครอบครัว  การทะเลาะ  ถึงขั้นแตกแยก จะถึงขั้นรุนแรงตามลำดับ
2. จะเกิดการขัดแย้งกับผู้อื่น ถึงขั้นอาจลงไม้ลงมือ และโกรธกันไปตลอดชีวิต  หรือเกิดการขัดแย้งไม่มองหน้ากันตลอดเกือบทั้งชีวิต

วิธีการแก้ไข
1.ให้รีบไปทำ่บุญที่วัดเป็นการด่วน และทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลาควบคู่ไปด้วย
2.ในช่วง 3 วันนับแต่ที่มีเหตุการณ์ถ้วย จาน แก้ว หรือสิ่งของอื่นๆแตก ภายใน 3 วันต้องอยู่เฉย ห้ามวู่วาม  ห้ามใจร้อน  ห้ามเที่ยวกลางคืน  ห้ามออกนอกบ้านหลัง 17.00 น. และต้องรีบนอนแต่หัวค่ำ ไม่สุงสิงกับใคร
3. ถ้าเกิดปัญหาขึ้นรวดเร็วจนแก้ไม่ทัน  การแก้ให้ทำใจ  และใจเย็น  ห้ามใจร้อนรีบด่วนตัดสินใจด้วยตนเอง  ให้ไปปรึกษาผู้ใหญ่ผู้มีความรู้ และต้องรับฟัง แล้วปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายลง   สำหรับคนที่เกิดปัญหาแล้วไม่ฟังใคร ผมก็ช่วยได้เพียงแค่นี้แล้วคงต้องปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆไล่ตามลำดับเอง

ส่วนสุดท้ายในลางสังหรณ์ชุดสองเรื่องนี้  คุณไม่ต้องเป็นกังวล แต่ดีเสียอีกที่มีลางสังหรณ์ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและผมก็สอนวิธีการให้  และคุณรู้ไหมว่าใครเป็นผู้ทำให้เกิดลางสังหรณ์  โดยความคิด ส่วนตัวนั้นจากประสบการณ์ที่เจอด้วยตนเองทำให้ทราบว่าลางสังหรณ์นั้นเกิดจาก ท่านที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวเราคอยเตือนให้ระวังตัวนั่นเอง ผมจึงต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรอยู่้ีที่ไหนก็ตามขอให้ประพฤติตนตั้งในความดี เพราะถึงคนจะไม่เห็นแต่หลายสิ่งหลายอย่างจะเห็นพฤติกรรมการกระทำของเราตลอดเวลา คิดดี พูดดี ทำดี เป็นพื้นฐานของคนดี และอย่ามองวัตถุเป็นเครื่องตัดสินการทำความดี

เรียบเรียง และเขียนเพิ่มจากประสบการณ์ส่วนตัว
โดย ผู้ดูดวงวัฒนา Goosiam.com

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com