ทำนายลักษณะชาย-หญิง (ฉบับปรับปรุง)

ทำนายดูลักษณะฟันของชาย และหญิง

          ตรงนี้เป็นการดูลักษณะฟันอีกอย่างหนึ่งที่ทางเราได้จัดหามาให้ได้ศึกษากัน ซึ่งการดูลักษณะฟันนั้นหลักๆ ก็มีอยู่ 4-5 อย่างเท่านั้นในการดูฟัน จึงเป็นข้อสังเกตุได้ง่าย ส่วนการทำนายนั้นก็ยังเป็นหลักของสถิติ ที่ใช้จากประสบการณ์ของคนหลายรุ่นจากการสังเกตุ แล้วนำสถิติส่วนใหญ่มาเรียบเรียงเกิดคำทำนายได้อีกลักษณะหนึ่งเช่นกัน

ผู้ที่มีฟัน แหลม บาง ห่างหรือคด เป็นคนพูดจาเชื่อถือไม่ได้กลับกลอก

ผู้ที่มีฟันเป็นซี่เหลี่ยมใหญ่ เรียบเสมอ เป็นคนอายุยืน จิตใจเยือกเย็นสุขุม

ผู้ที่มีฟันโต ฟันแน่นเสมอ
เป็นคนมีจิตใจตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ รักความยุติธรรม นิสัยสุภาพอ่อนโยน เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

ผู้ที่มีฟันสั้นแหลม ห่าง หรือฟันแตกและแห้ง เป็นคนเชื่อถือคำพูดไม่ได้ ผู้คนล้วนขาดความเชื่อถือ

ผู้ที่มีฟันคอ ห่าง หรือสั้น เล็ก ฟันเก
เป็นคนเข็ญใจ อาภัพบ้าบิ่น ไม่ค่อยมีเหตุผล มักชอบสร้างความเดือดร้อน เนรคุณ ไร้ความซื่อสัตย์

แหล่งข้อมูล  ตำราดูลักษณะชาย และหญิง  ฉบับปรับปรุงโดยทีมพยากรณ์ Goosiam.com และ Meesook.com
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com