ทำนายลักษณะชาย-หญิง (ฉบับปรับปรุง)

ทำนายดูลักษณะหลัง ชาย และหญิง

ผู้ที่มีหลังราบ  เสมอเต็มหน้า  ยาวและกว้าง  
เป็นคนลักษณะดีตามตำรา  จะมั่งมีทรัพย์สินเงินทอง  สติปัญญาดี  ใจคอหนักแน่น  ชีวิตมีแต่ความสุขสมบูรณ์

ผู้ที่หลังสั้น  หลังบาง  หรือหลังเป็นร่อง  
ผู้นั้นถือว่าอาภัพ  จะพบกับความลำบาก  จิตใจคับแคบ  ใฝ่ต่ำและหาความทุกข์ยากมาสู่ตนเอง

ผู้ที่หลังงุ้มเหมือนเต่า  แต่ดูดีเป็นลักษณะของผู้มีวาสนา  
เป็นที่รักใคร่ของเจ้านายและคนทั่วไป

ผู้ที่หลังหนาเองกลม  
เป็นคนมีอำนาจวาสนาดี  ทรัพย์สินสมบูรณ์  จิตใจเข้มแข็ง  จะได้เป็นใหญ่

ผู้ที่หลังโกง  หลังค่อมอกสูง  
เป็นคนอาภัพเข็ญใจ  ชีวิตมีแต่ความลำบาก  อายุสั้น  จิตใจอ่อนแอ

ผู้ที่หลังหนาล่ำเป็นก้อนเนื้อเต็ม  
เป็นคนสุขสมบูรณ์  เงินทองอุดม  ทรัพย์สินมากมาย

ผู้ที่หลังเป็นร่อง  กระดูกหลังงุ้ม  
เป็นคนอาภัพโง่เขลาเบาปัญญา  มีชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยผู้อื่น

ผู้ที่หลังโกง  เอวบาง  เองแข็ง  เนื้อหลังน้อย  
เป็นคนไร้ญาติขาดมิตร  ใจไม่ซื่อสัตย์

ผู้ที่หลังเต็มและกว้าง  
เป็นคนฉลาดทันคน  มีความเป็นอยู่ดี  มีอำนาจวาสนา  แต่จะต้องพึ่งตนเองในยามชรา

ผู้ที่หลังกว้าง  ผู้ที่กระดูกหลังกว้าง  ไหล่ทั้งสองข้างต่ำ
เป็นคนโลเล  หาความแน่นอนไม่ได้  ชอบเอาเปรียบผู้อื่นเสมอ

แหล่งข้อมูล  ตำราดูลักษณะชายหญิง
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com