ทำนายลักษณะชาย-หญิง (ฉบับปรับปรุง)

ทำนายดูลักษณะอก ชาย และหญิง

ผู้ที่มีอกกว้าง  อกเสมอ  อกหน้า  อกยาวงามสมบูรณ์  
เป็นคนมีสง่าราศรี  ทรนงองอาจ  มีความเป็นอยู่ดี  ทรัพย์สินบริบูรณ์  สติปัญญาเฉียบแหลม

ผู้ที่มีอกบาง  อกแหลม  อกแคบ  
เป็นคนไม่สัตย์ซื่อ  โมโหร้าย  หูเบา  ใจง่ายและใจน้อย  มีความเป็นอยู่ลำบายากเข็ญ

ผู้ที่อกกว้าง  อกสมบูรณ์  
เป็นคนมีอำนาจวาสนา  ได้เป็นใหญ่  เป็นโต  มีผู้คนนับหน้าถือตา

ผู้ที่มีอกกว้าง  และหว่างอกหนาเสมอเต็ม  
เป็นคนอุดมด้วยโภคทรัพย์  ชีวิตจะมีแต่ความสุขสบาย  สมบูรณ์       

ผู้ที่อกบางเนื้อไม่เต็มเห็นหนังหุ้มกระดูก  
เป็นคนอาภัพชีวิตมีแต่ความลำบาก  ไร้ที่พึ่ง  มักพูดเอาแต่ได้  คำนึงถึงแต่เรื่องของตนเอง

ผู้ที่อกแคบ  อกยาวหรืออกปก  
เป็นคนที่มีชีวิตลำบาก  ยากเข็ญเกิดในสกุลต่ำ  อายุสั้น

ผู้ที่อกเหมือนอกไก่  อกแอ่นเหมือนอกไก่  
เป็นคนขลาด  ชีวิตลำบาก  เป็นรองผู้อื่น

ผู้ที่อกสั้นหว่าหน้าอกไม่มีรอง  
เป็นคนอาภัพ  เข็ญใจ  ไร้ที่พึ่ง  เห็นแก่ตัว

ผู้ที่มีขนขึ้นที่อก  
เป็นคนมีเสน่ห์เพื่อนฝูงมิตรสหายมาก  มีทรัพย์สมบูรณ์

ผู้ที่เนื้ออกหยาบ  
มักขี้โมโห  โกรธง่าย  คบไม่ได้  มักเอาเปรียบผู้อื่น  และสร้างแต่ความเดือดร้อน

แหล่งข้อมูล  ตำราดูลักษณะชายหญิง
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com