ทำนายลักษณะชาย-หญิง (ฉบับปรับปรุง)

ทำนายลักษณะท้อง

ผู้ที่มีท้องกลมและยาว
เป็นคนมีความเป็นอยู่ดี  ความคิดความอ่านกว้างขวาง  มีปัญญา  จิตใจซื่อตรง

ผู้ที่ท้องผิวหนังขาวมีสายเลือดแดงงามดีสมบูรณ์  
เป็นคนมีเสน่ห์  มิตรสหายญาติมิตรมากทำมาหากินขึ้น  ชีวิตมีความสุขดี

ผู้ที่ท้องเป็นเหลี่ยม  สะดือลึก
เป็นผู้มีสติปัญญาดี   มีความมานะ  ความรู้ดี  มีทรัพย์

ผู้ที่ท้องใหญ่ไม่มีขนดูเกลี้ยงเกลา
เป็นคนพอมีพอกิน  ความเป็นอยู่พอประมาณ

ผู้ที่ท้องเบื้องล่างใหญ่  เบื้องบนน้อย  
เป็นผู้มีทรัพย์สมบูรณ์  ความเป็นอยู่สุขสบาย

ผู้ที่ท้องเบื้องบนแหลม  เบื้องล่างต่ำ  ท้องแห้ง  
จะอาภัพยากเข็ญใจ  ความเป็นอยู่ทุกข์ยาก

ผู้ที่ท้องโตสะโพกเล็ก  
เป็นคนมีความทุกข์ยาก   หวังพึ่งลูกหลาน  ไม่ได้มีแต่มาคอยเบียดเบียน

ผู้ที่ท้องเล็กสะโพกโต
เป็นคนทุกข์ยาก  เข็ญใจ  มีแต่ความลำบากในชีวิต

แหล่งข้อมูล  ตำราดูลักษณะชายหญิง
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com