ทำนายลักษณะชาย-หญิง (ฉบับปรับปรุง)

ทำนายลักษณะนม

ผู้ที่นมกว้าง  นมโต  วงนมแดง  หรือนมดำ  นมตรง  
เป็นคนมีวาสนาดี  ปัญญาเฉลียวฉลาด  มีความเป็นอยู่ดี  มิตรสหายมาก

ผู้ที่นมเล็ก  นมปักธรณี  วงนมขาว  นมไม่ตรง  ไม่สวยได้รูปทรง  
เป็นคนอาภัพ  ทุกข์ยาก  ชีวิตมีแต่ความลำบากไร้ญาติขาดที่พึ่ง

ผู้ที่นมกว้าง  
เป็นคนโอบอ้อมอารี   สุขุม  จิตใจกล้าหาญ  ผู้คนให้ความเชื่อถือ

ผู้ที่มีนมแคบ
มักขลาดเขลา  สติปัญญาไม่ดี  คบผู้ใดไม่ยืดยาว  เห็นแก่ตัว

ผู้ที่หัวนมโตและดำ
เป็นคนเจ้าปัญญา  มักมีลูกมาก  เอาตัวรอดเก่ง

ผู้ที่หัวนมเล็ก
เป็นคนสุขภาพไม่สมบูรณ์  มักเจ็บไข้  ผู้ที่หัวนมคดงอ  เป็นคนอาภัพจะพลัดพรากจากบุตร  เลี้ยงดูยากลำบาก

ผู้ที่หัวนมใหญ่
เป็นคนเลี้ยงลูกง่าย  หัวนมโตเป็นเหลี่ยม  ลูกจะให้คุณ  หวังพึ่งได้

ผู้ที่หัวนมขาวและเหลือง
เป็นคนที่เลี้ยงลูกยาก  หากหัวนมแดงดังสีอิฐ  ลูกหลานจะมีอำนาจบุญวาสนา  หากหัวนมมีขนและโต  เป็นคนซื่อ  ใจเบา  เชื่อคนง่าย  ไม่ค่อยทันคน  มักถูกหลอกลวง

ผู้ที่หัวนมมีไฝ  
จะได้ลูกเป็นคนมีอำนาจวาสนา  อาศัยพึ่งพาในยามแก่ชราได้

แหล่งข้อมูล  ตำราดูลักษณะชายหญิง
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com