ทำนายลักษณะชาย-หญิง (ฉบับปรับปรุง)

ทำนายดูลักษณะสะดือ

ผู้ที่สะดือตื้นและแคบ  
เป็นคนเขลาเบาปัญญา  ไม่ค่อยทันคน  มีชีวิตอยู่ด้วยการหวังพึ่งผู้อื่น  เอาตัวเองไม่ค่อยรอด

ผู้ที่สะดือจุ่น  สะดือสูง  สะดือต่ำ  
เป็นคนทุกข์ยากอายุสั้น  ชีวิตลำบากยากเข็ญ

ผู้ที่สะดือมีไฝดำ  
เป็นคนมีอำนาจวาสนา  มีโชค  ทรัพย์สมบัติบริบูรณ์   เป็นที่พึ่งแก่ลูกหลาน  จิตใจโอบอ้อมอารี  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ผู้ที่สะดือคว่ำ  ไม่ตรง  
เป็นคนยากจนเข็ญใจ  มีคนนับหน้าถือตา  ให้ความเคารพนิยมยกย่อง

แหล่งข้อมูล  ตำราดูลักษณะชายหญิง
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com