ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มทร.ธัญบุรี รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2552)

มทร.ธัญบุรี รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  26 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหา วิทยาลัย (สายวิชาการ) อาจารย์วุฒิปริญญาเอก จำนวน 66 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,670 บาท ดังนี้
 
 1. อาจารย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เครื่องกล 2 อัตรา วิศวกรรมโครงสร้าง 1 อัตรา วิศวกรรม อุตสาหกรรม การบริหารงานวิศวกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา Information Technology/Computer Science/Information/Computer Engineering 1 อัตรา
 
 2. อาจารย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประมง หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 อัตรา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา
 
 หมายเหตุ: จบปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือภูมิสถาปัตย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 3. อาจารย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ แฟชั่นและสิ่งทอ 1 อัตรา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา
 
 4. อาจารย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ การพิมพ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการพิมพ์ 2 อัตรา เทคโนโลยีมัลติมีเดียทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2 อัตรา สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ 1 อัตรา สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มัลติมีเดีย การพิมพ์ การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 5. อาจารย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือการจัดการทั่วไป 2 อัตรา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 3 อัตรา บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 1 อัตรา บัญชี (บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี) 2 อัตรา วิทยาศาสตร์คอมพิว เตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 
 หมายเหตุ: จบปริญญาตรี ทางด้านบัญชี/สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้/อายุ 25-40 ปี ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร/มีประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษด้านโปรแกรมภาษา คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียสามมิติ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6. อาจารย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 อัตรา สถิติ หรือสถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2 อัตรา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2 อัตรา เคมีอนินทรีย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา
 
 7. อาจารย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา วิศวกรรม อาหาร 1 อัตรา วิศวกรรมพลาสติก หรือวิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือวิศวกรรมวัสดุ 1 อัตรา
 
 หมายเหตุ: จบปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร หรือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ) และจบปริญญาโท วิศวกรรมอาหาร/จบปริญญาตรี-โท สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก หรือวิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือวิศวกรรมวัสดุ
 
 8. อาจารย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์ ทฤษฎีศิลปะ จิตรกรรมศิลปะภาพพิมพ์ ประติมากรรม ทัศนศิลป์ หรือทางด้านทัศนศิลป์ 1 อัตรา
 
 หมายเหตุ: จบปริญญาโท สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะไทย หรือสาขาวิชาทางด้านทัศนศิลป์ ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียนในเกณฑ์ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - สังกัดภาควิชาศิลปะ การออกแบบและเทคโน โลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมศึกษา 1 อัตรา
 
 หมายเหตุ: จบปริญญาโท สาขาวิชาเครื่องหนัง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
 
 ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง การออกแบบ หรือการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเครื่องหนังไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - สังกัดภาควิชาศิลปะ การออกแบบและเทคโน โลยี การออกแบบแฟชั่น ศิลปะสิ่งทอ ภัสตราภรณ์ การออกแบบลวดลายงานพิมพ์ งานย้อม 1 อัตรา
 
 หมายเหตุ: จบปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ลวดลายงานพิมพ์ งานย้อม สิ่งทอ ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียนในเกณฑ์ดี และมีประสบการณ์การทำงานการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก และมีประสบการณ์ทางด้านการทำแพตเทิร์นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - สังกัดภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ดนตรีศึกษา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก มานุษยวิทยา ดุริยางควิทยา ดนตรีวิทยา ดนตรีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาทางด้านดนตรีสากล
 
 หมายเหตุ: ผู้ที่มีทักษะความชำนาญปฏิบัติการเครื่องดนตรีสากลเป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - นาฏศิลป์ไทย หรือสาขาวิชาทางด้านนาฏศิลป์ไทย
 
 หมายเหตุ: ผู้ที่มีทักษะความชำนาญทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 9. อาจารย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาอังกฤษ 5 อัตรา
 
 หมายเหตุ: จบปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์
 
 - การจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการนันทนาการท่องเที่ยว หรือสาขา วิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 10. อาจารย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 6 อัตรา
 
 หมายเหตุ: จบปริญญาตรี/โท สาขาวิชาสถา ปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 - สังกัดสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถา ปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3 อัตรา
 
 หมายเหตุ: จบปริญญาตรี/โท สาขาวิชาสถา ปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 11. อาจารย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชศาสตร์ 2 อัตรา กายภาพบำบัด หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา กายวิภาคศาสตร์ หรือสรีรวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 1 อัตรา ชีวเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา
 
 หมายเหตุ: มีประสบการณ์งานวิจัย หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2 อัตรา
 
 หมายเหตุ: มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือการแพทย์แผนไทย
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ที่ www.rmutt.ac.th หรือกองบริหารงานบุคคล ที่ www.ped.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 
 การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 
 1. สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้ครบถ้วนไปที่ pedrmutt@gmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และส่งธนาณัติแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สั่งจ่ายในนาม นางรุ่งอุษา อุตตมเสถียร ภายในวันที่ 2 กันยายน 2552 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 
 2. สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 08.30-15.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
 
 หลักฐานการสมัคร
 
 - ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 
 - เพศชายต้องแสดงหนังสือรับรองการผ่านการ เกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 
 - กรณีมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ให้แนบประกอบการสมัครด้วย
 
 ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย เอกสารและหลักฐาน การสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 
 
 
 ที่อยู่ :  ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com