ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  26 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา ดังนี้
 
 คณะครุศาสตร์
 
 1. อาจารย์ อัตราเงินเดือน วุฒิ ป.เอก 19,660 บาท
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ/วิจัย/วัดผล/ประเมินผล ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 2. อาจารย์ อัตราเงินเดือน วุฒิ ป.โท 14,550 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย/ภาษาไทย ได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำ วิทยานิพนธ์ (แผน ก) ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 3. อาจารย์ อัตราเงินเดือน วุฒิ ป.เอก 19,660 บาท
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอน สังคมศึกษา หรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือการสอนคณิตศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 1. อาจารย์ อัตราเงินเดือน ป.เอก 19,660 บาท
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 2. อาจารย์ อัตราเงินเดือน ป.เอก 19,660 บาท
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาเคมี/วิศวกรรมเคมี/เคมี อุตสาหกรรม หรือสาขาเคมีที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 - ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 
 1. อาจารย์ วุฒิ ป.เอก 19,660 บาท
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
 - ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)
 
 - ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 2. อาจารย์ อัตราเงินเดือน ป.เอก 19,660 บาท
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
 
 - ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)
 
 - ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 เอกสารและหลักฐานการสมัคร (เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และใบ Transcript ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท และ/หรือระดับปริญญาเอก
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐาน ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (กรณีสมรสแล้ว) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 6. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งต้องรับรองจากโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาลเท่านั้น และขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน
 
 หมายเหตุ
 
 1. การยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนภายในวันที่สมัคร
 
 2. ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com