ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับวุฒิปวส. - ปริญญาเอก (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2552)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับวุฒิปวส. - ปริญญาเอก ( บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  27 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งสายต่าง ๆ รายละเอียดมีดังนี้
 
 สายอาจารย์ประจำ
 
 1. อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก ในสายบริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ) 2 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ หรือเคมีอนินทรีย์
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
 
 - หากมีประสบการณ์การสอน การวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3. อาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน 2 อัตรา
 
 - มีความตั้งใจ อุทิศตน และมีวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีน
 
 - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นอย่างดี
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการแพทย์แผนจีนหลักสูตร 5 ปี
 
 4. อาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์ (ด่วน) 3 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - มีประสบการณ์การทำงานประจำ (Routine work) ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 - วุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคการแพทย์ ที่เน้นทางด้านโลหิตวิทยา และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
 
 - วุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านเชื้อรา แบคทีเรีย เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา
 
 - วุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ธนาคารโลหิต
 
 5. อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์
 
 - เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ ทหารแล้ว
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาลและปริญญาโทการพยาบาลสุขภาพจิต หรือการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลแม่และเด็ก การผดุงครรภ์ กุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลครอบครัว
 
 - หรือปริญญาโท ทางการพยาบาล หรือสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การทำงานการพยาบาลในหอผู้ป่วยหรือในชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพจิต และหรือจิตเวช หรือ ที่มีประสบการณ์การทำงานในหอผู้ป่วย ทางสูติศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ นรีเวชศาสตร์ และการพยาบาล ครอบครัว
 
 - หรือปริญญาเอกทางการพยาบาล การสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
 
 6. อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ 8 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตรบัณฑิต
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก ด้านเภสัชวิทยา เภสัช กรรมคลินิก เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชอุตสาหกรมเภสัชเคมี เภสัชเวท หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 7. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีน (ด่วน)
 
 - เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาจีน วรรณคดีจีน ธุรกิจ การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1477-9,1142-3
 
 - หากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาและวัฒน ธรรมไทย (ด่วน) 2 อัตรา
 
 - ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - วุฒิปริญญาเอก ทางด้านภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย การสอนภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 9. อาจารย์ประจำ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
 - เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข ศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
 - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม) หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
 
 - หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบริหารความสูญเสียจากการผลิต การจัดการความปลอดภัย การสอน การฝึกอบรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 10. อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม 2 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีใจรักการสอน ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเท และมีความเสียสละ
 
 - วุฒิปริญญาโท โดยมีวุฒิปริญญาตรี/โท สาขา วิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที่ ก.พ.รับรอง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 สายสนับสนุนการศึกษา
 
 11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานผลประโยชน์
 
 - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 
 - มีความรู้และความสามารถในการใช้งานคอม พิวเตอร์ได้ดี
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 
 12. นักวิชาการอาคารสถานที่ แผนกผังแม่บท 2 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 
 - วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 13. เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะการแพทย์แผนจีน
 
 - วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา ไม่จำกัดสาขา
 
 - เพศหญิง มีความรู้ภาษาจีนจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมฐานข้อมูลได้
 
 14. นักกายภาพบำบัด (ประจำคลินิก มฉก.)
 
 - เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Word, MS Excel
 
 - มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 
 - มีประสบการณ์ด้านคลินิกกายภาพบำบัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ในสาขากายภาพบำบัด
 
 15. นักวิชาการสารบรรณ (กองกลาง)
 
 - ปฏิบัติงานประจำที่วิทยาเขตยศเส และสามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-วันอาทิตย์ได้
 
 - เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ดี
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 
 - สื่อสารภาษาจีนกลางได้ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 
 16. พยาบาล หรือผู้ช่วยพยาบาล
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาล
 
 - เพศหญิง มีความรู้ภาษาจีนจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานไปที่ กองบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2312 6300 ต่อ 1142, 1143, 1148 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2009 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540
 Tel / Fax :  0-2312 6300 ต่อ 1142, 1143, 1148
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com