ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับบุคลากร (บัดนี้ - 2 กันยายน 2552)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับบุคลากร (บัดนี้ - 2 กันยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  27 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
 
 1. ช่างเทคนิค (เครื่องกล) ตำแหน่งเลขที่ 128-129 จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 8,610 บาท
 
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า
 
 - มีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ทาง ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในระบบผลิตน้ำประปา
 
 - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ตั้งแต่ V.2007 ได้ หากเคยผ่านงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ให้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องในวันสมัคร
 
 2. นายช่างเทคนิค (โยธา) ตำแหน่งเลขที่ 130-132 จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 8,610 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ
 
 - มีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้าง การสำรวจ การออกแบบ และการประมาณราคาการก่อสร้าง
 
 - มีความรู้ในด้านเครือข่ายการสื่อสาร (โทรศัพท์) และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ตั้งแต่ V.2007 ได้
 
 - หากเคยผ่านงานด้านการก่อสร้าง การสำรวจ การออกแบบ และการประมาณราคาด้านการก่อสร้าง ให้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องในวันสมัคร
 
 3. นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้ากำลัง) ตำแหน่งเลขที่ 133-134 จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 8,610 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาไฟฟ้ากำลัง
 
 - มีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมบำรุง ติดตั้ง แก้ไข ดัดแปลง บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดัน 3 เฟส ระดับ 220-380 โวลต์ เป็นอย่างดี
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 115,000 โวลต์ได้ และหากเคยผ่านงานด้านนี้ให้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องในวันสมัคร
 
 4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งเลขที่ 2983-2991 จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 5,760 บาท
 
 - มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์
 
 - เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
 
 - หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2552
 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
 
 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 
 2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 3. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
 3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
 4. หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณ สมบัติไม่ตรงตามประกาศนี้จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนี้
 
 เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่า กรณีใด ๆ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 9 กันยายน 2552 ณ บอร์ดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือที่ http://personweb.kku.ac.th จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com