ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลตำบลรัษฎา รับพนักงานจ้าง (บัดนี้ - 4 กันยายน 2552)

เทศบาลตำบลรัษฎา รับพนักงานจ้าง (บัดนี้ - 4 กันยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  27 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   เทศบาล ต.รัษฎา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่ง ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 3. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ที่ ก.ท.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 - มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 
 - มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างน้อย 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
 
 5. พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 - ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 6. คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 7. คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือก สรรเป็นพนักงานจ้าง ติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา (ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม-4 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ และเทศบาลจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 10 กันยายน 2552
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 3. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้อง ห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 
 4. หลักฐานการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศ นียบัตร หรือวุฒิบัตรอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
 
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 
 6. หนังสือรับรองการฝึกอบรม หรือปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
 
 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งละ 50 บาท
 
 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งละ 20 บาท
 
 ระยะเวลาการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 ทำสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี พนักงานจ้างทั่วไป ทำสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี  
 ที่อยู่ :  เลขที่ 17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com