ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สภากาชาดไทย รับสมัครงาน วุฒิ ม.6-ปริญญาโท 16 อัตรา

สภากาชาดไทย รับสมัครงาน วุฒิ ม.6-ปริญญาโท 16 อัตรา
 สภากาชาดไทย รับสมัครงาน วุฒิ ม.6-ปริญญาโท 16 อัตรา
 
 สำนักงนการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย รับสมัครงานและขยายการรับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 16 อัตรา
 1. นายแพทย์ (ชั่วคราว) คลังลิ้นหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจา***วะ สภากาชาดไทย อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรศัลยศาสตร์
 2. นายแพทย์ 4-6 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ทางด้านอายุรกรรม หรือเวชปฏิบัติทั่วไป
 - มีภูมิลำเนาอยู่จ.ภูเก็ตหรือใกล้เคียง
 3. เภสัชกร 3-5 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติอัตราเงินเดือนระดับ 3 ชั้น 8,700 บาท
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 4. วิทยาจารย์ 3-5 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย
 - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการพยาบาล
 - มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการพยาบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 5. วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท ทางสังคมศาสตร์ ทุกสาขา และมีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 6. พยาบาล 3-5 ฝ่ายการพยาบาลศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อัตราเงินเดือนระดับ 3 ชั้น 7,940 บาท
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 7. พยาบาล 3-5 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สำนกังานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อัตราเงินเดือนระดับ 3 ชั้น 7,940 บาท 2 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 - สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่
 8. นักจิตวิทยา 3-5 กลุ่มงานสังคม จิตวิทยาและพฤติกรรมศูนย์วิจัยโรคเอดส์
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาเอกจิตวิทยา
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 9. ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อัตราเงินเดือนระดับ 1 ชั้น 5,760 บาท 2 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 10. ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูอัตราเงิเนเดือนระดับ 1 ชั้น 5,760 บาท
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 11. ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา อัตราเงินเดือนระดับ 1 ชั้น 5,760 บาท 2 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 12. นายช่างเทคนิค 1-4 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือนชั้น 7,100 บาท
 - ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปี วุฒิปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 13. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อัตราเงินเดือนชั้น 5,080 บาท
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิม.6 สายวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือปวช. สาขาช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2552 ยกเว้นตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2256 4054 http://www.redcross.or.th/
 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นใบสมัคร
 - รูปถ่ายขนาด 2 รูป จำนวน 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบจำนวน 1 รูป
 - สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - หนังสือสำคัญแบบ สด.8 หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 - หนักสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
 - ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิ ปวช. จำนวน 20 บาท วุฒิปวส.จำนวน 30 บาท วุฒิปริญญาตรี จำนวน 40 บาท และวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 50 บาท
 
 
   
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com