ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับประถม - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 22 กันยายน 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับประถม - ปริญญาตรี (บัดนี ้ - 22 กันยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  18 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 ดังนี้
 
 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกองนโยบายและแผน เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิ ปวช. ทุกสาขา หรือสูงกว่า
 
 - มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานสารบรรณได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 - เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะวิทยาศาสตร์ เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานสารบรรณได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 - เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษา
 
 - มีความรู้ความสามารถทางด้านห้องบันทึกเสียง
 
 - มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 
 - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 - เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 4. คนงาน (อาคาร 2) ประจำสำนักงานอธิการบดี เงินเดือน 4,500 บาท
 
 - เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา
 
 - สุภาพอ่อนน้อม มีทัศนคติที่ดีในการรักษาความสะอาดและบริการ
 
 - มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานและรักษาความสะอาด
 
 - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความอดทน รับผิดชอบ เสียสละ ทำงานได้ทั้งในกลางแจ้งและในร่ม
 
 - เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 5. ไฟฟ้า-ประปา ประจำกลุ่มงานอาคารและสถานที่ เงินเดือน 4,500 บาท
 
 - เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา
 
 - สุภาพอ่อนน้อม มีทัศนคติที่ดีในการรักษาความสะอาดและบริการ
 
 - มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานและรักษาความสะอาด
 
 - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความอดทน รับผิดชอบ เสียสละ ทำงานได้ทั้งในกลางแจ้งและในร่ม
 
 - เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 6. คนงาน (อาคาร 6) ประจำครุศาสตร์ เงินเดือน 4,500 บาท
 
 - เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา
 
 - สุภาพอ่อนน้อม มีทัศนคติที่ดีในการรักษาความสะอาดและบริการ
 
 - มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานและรักษาความสะอาด
 
 - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความอดทน รับผิดชอบ เสียสละ ทำงานได้ทั้งในกลางแจ้งและในร่ม
 
 7. เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า ประจำสำนักงานอธิการบดี เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสูงกว่า
 
 - มีความรู้เรื่องคอนโทรลระบบวงจรไฟฟ้า
 
 - มีความรู้เรื่องวงจรโทรศัพท์ มีความสามารถต่อท่อประปาได้
 
 - มีความซื่อสัตย์ และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้
 
 - เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 8. นักวิชาการศึกษา ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 - เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะวิทยาการจัดการ เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
 
 - ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม
 
 - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 10. นักวิชาการศึกษา ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา มีบุคลิกดี การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย สวยงาม มีกิริยาวาจา มารยาทดี เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับผู้มารับบริการ ติดต่อ สื่อสาร และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในงานเลขานุการและงานประชุม มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 - เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 11. นักวิชาการศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์/โบราณคดี/สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
 
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง สามารถใช้เครื่องมือสำนักงานได้ดี
 
 - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้ก้าวไกลเสมอ
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 
 - มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัย มีใจรักงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 12. บรรณารักษ์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์ มีความรู้ในวิชาการบรรณารักษศาสตร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - สามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล
 
 - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 13. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์อ่างทอง เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 
 รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2552 รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่ ณ กลุ่มงานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  
 Tel / Fax :  0-3532-2076-9
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com