ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงงานยาสูบ รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2552)

โรงงานยาสูบ รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2552 )
 ประกาศรับสมัคร :  22 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงาน
 
 1. พนักงานรายชั่วโมง 4 (ช่างชั้น 3) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 39.86 บาท สังกัดกองซ่อมบำรุง รยส.4 ฝ่ายผลิต เพศชาย รวม 3 อัตรา ให้ได้รับค่าจ้าง ชั้น 8 (ชั่วโมงละ 46.72 บาท)
 
 1.1 ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 - เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างกลโรงงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 1.2. ปวส. เกี่ยวกับช่างทุกสาขา มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 - เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านช่างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 
 
 
 1.3. ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้า มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 - เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ โรงงานยาสูบจะไม่เพิ่มค่าประสบการณ์สำหรับระยะเวลาที่ผ่านงานมา และสำหรับพนักงานประจำให้เป็นไปตามเงื่อนไข
 
 ประเภทของผู้สมัคร
 
 1. พนักงานยาสูบประเภทประจำ (ยกเว้นพนักงานที่จ้างบรรจุจากนักเรียนฝึกหัดงาน-โรงงานยาสูบ รุ่นที่ 6 ฝ่ายผลิต)
 
 2. ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 2 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่ถูกเลิกจ้างฐานหย่อนสมรรถภาพ หรือถึงแก่กรรม)
 
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 3 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่เกษียณอายุ และไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)
 
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำสั่ง ที่ ท.110/2533 ข้อ 4 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่มีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี และไม่มีบุตรทำงานอยูในโรงงาน ยาสูบปัจจุบัน)
 
 5. บุคคลภายนอก สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2-5 ต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (ต้องพ้นพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร) แต่ต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2552) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับสมัครงานของโรงงาน ยาสูบและระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังว่าด้วย คุณสมบัติมาตรฐานของพนักงานยาสูบ
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1) สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2229-1839 และ 0-2229-1185 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. และ 12.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 30 บาท โดยจะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 ขณะเดียวกันโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงานสังกัดกองพัฒนาระบบวิศวรรม กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค และกองผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา รวม 13 อัตรา ดังนี้
 
 1. ช่างเทคนิค 3 (ระดับควบ 3-5) อัตราเงินเดือน 8,610-43,140 บาท เพศชาย 1 อัตรา ให้ได้รับเงินเดือนขั้น 11 (เดือนละ 9,670 บาท) สังกัดกองพัฒนาระบบวิศวกรรม
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวกับงานโยธา โดยมีความรู้และความชำนาญในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (AutoCAD)
 
 2. ช่างควบคุม 3 (ระดับควบ 3-5) อัตราเงินเดือน 8,610-43,140 บาท เพศชาย 1 อัตรา ให้ได้รับเงินเดือนชั้น 11 (เดือนละ 9,670 บาท) สังกัดกองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม ศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
 
 3. พนักงานรายชั่วโมง 6 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 52.56 บาท เพศชาย 7 อัตรา ให้ได้รับค่าจ้าง ชั้น 8 (ชั่วโมงละ 46.72 บาท) สังกัดกองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูป โภค 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส. ทางด้านไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 4. พนักงานรายชั่วโมง 4 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 39.86 บาท เพศชาย 4 อัตรา ให้ได้รับค่าจ้าง ชั้น 8 (ชั่วโมงละ 46.72 บาท) สังกัดกองผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เครื่องกลึง เครื่องกัด และเครื่องไสได้ ทั้งนี้ โรงงานยาสูบจะไม่เพิ่มค่าประสบการณ์สำหรับระยะเวลาที่ผ่านงานมา และสำหรับพนักงานประจำให้เป็นไปตามเงื่อนไข
 
 ประเภทของผู้สมัคร
 
 1. พนักงานยาสูบประเภทประจำ (ยกเว้น พนักงานที่จ้างบรรจุจากนักเรียนฝึกหัดงาน-โรงงานยาสูบ รุ่นที่ 6 ฝ่ายผลิต)
 
 2. ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 2 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่ถูกเลิกจ้างฐานหย่อนสมรรถภาพ หรือถึงแก่กรรม)
 
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 3 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่เกษียณอายุ และไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)
 
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำสั่ง ที่ ท.110/2533 ข้อ 4 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่มีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี และไม่มีบุตรทำงานอยˆูในโรงงานยาสูบ ปัจจุบัน)
 
 5. บุคคลภายนอก สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2-5 ต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (ต้องพันพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร) แต่ต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2552) และเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับสมัครงานของโรงงานยาสูบ และระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานของพนักงานยาสูบ
 
 ผู้ประสงค์ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1) สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2229-1839 และ 0-2229-1185 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. และ 12.30-15.30 น. เว้นวันหยุด ราชการผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 30 บาท โดยจะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
 
 - รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (วันสมัคร 1 รูป และวันสอบสัมภาษณ์ 3 รูป) ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษาต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ชุด ทะเบียนบ้านต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด หลักฐานการพ้นพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด ผู้สมัครต้องนำเอกสารพร้อมสำเนามาให้ครบจึงจะมีสิทธิสมัครสอบ เวลา 08.30-11.00 น. และ 12.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
 โรงงานยาสูบ ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ
 
 
 ที่อยู่ :  งานยาสูบ ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ  
 Tel / Fax :  0-2229-1839 และ 0-2229-1185
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com