ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี - โท (บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2552)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี - โท (บัดน ี้ - 2 ตุลาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  30 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างรายละเอียด ดังนี้
 
 1. ลูกจ้าง (บริการประชาชน) ระดับ S2 สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพ มหานคร เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 12,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 
 - หากมีประสบกาณณ์ด้านรับเรื่องร้องเรียน และบริการประชาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet เป็นอย่างดี
 
 - ควรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบหลักประกัน สุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน
 
 - มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้
 
 2. หัวหน้างาน (พัฒนาคุณภาพ) ระดับ 03 สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกร
 
 - ด้านการพยาบาล การสาธารณสุข การพัฒนา คุณภาพการให้บริการและหน่วยบริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยผ่านงานระดับหัวหน้างาน
 
 - สามารถใช้ MS Word Excel Power Internet เป็นอย่างดี
 
 - ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างดี หากเคยปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการงานพัฒนาระบบคุณภาพ การขึ้นทะเบียน หน่วยบริการ หรือลักษณะภารกิจที่ใกล้เคียงกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 
 3. หัวหน้างาน (ผู้จัดการโครงการ OP in-dividual) ระดับ 03 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
 
 - มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการ อย่างน้อย 3 ปี
 
 - ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโน โลยีสารสนเทศอย่างน้อย 2 ปี
 
 - ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
 
 - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น PL/SQL, OS:Windows, Unix, DBracle
 
 - มีทักษะทางด้านการถ่ายทอดความรู้ การจัดทำเอกสาร คู่มือ เพื่อนำเสนอ เผยแพร่
 
 - มีทักษะด้านการบริหารระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารสารสนเทศ การบริหารจัดการโครงการ การบริหารฐานข้อมูล
 
 - ความมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน สุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน
 
 - ควรมีความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศระบบงานสาธารณสุข มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานให้บริการ
 
 - สามารถทำงานในภาวะกดดันที่เร่งรีบ สามารถ ทำงานนอกเวลางานปรกติได้บ่อยครั้ง
 
 4. หัวหน้างาน (งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ) ระดับ 03 สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท (หรือเทียบเท่า) พยาบาลศาสตร์ หรือทางด้านสาธารณสุข
 
 - มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบเวชระเบียน หรือการบริหารงานคุณภาพ หรือการตรวจประเมินสถานพยาบาลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 
 - สามารถใช้ MS Word Excel PowerPoint Internet เป็นอย่างดี
 
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
 
 - ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน
 
 - มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเวชระเบียน มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
 
 - มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการสร้างหลักประกันสุขภาพ
 
 - มีทักษะในการวางแผน บริหารงานโครงการ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ได้แก่ MS Word Excel และ PowerPoint
 
 - มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีความอดทน มีน้ำใจ
 
 - มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี เป็นวิทยากรได้ดี
 
 5. หัวหน้างาน(งานบริการกองทุนย่อย) ระดับ 03 สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป พยาบาลศาสตร์ สาธารณ สุขศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาล หรือด้านวิชาการในหน่วยงานสาธารณสุข หรืองานการประกันสุขภาพมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ และประมวผลข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - สามารถใช้ MS Word Excel PowerPoint Access Internet เป็นอย่างดี
 
 - ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน
 
 - มีทัศนคติที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างดี หากเคยปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพหรือลักษณะภารกิจที่ใกล้เคียง กันจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 
 6. หัวหน้างาน (งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ) ระดับ 03 สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เงินเดือน เริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาล หรือด้านวิชาการในหน่วยงานสาธารณสุข หรืองานการประกันสุขภาพมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 
 - สามารถใช้ MS Word Excel PowerPoint Access Internet เป็นอย่างดี
 
 - ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน
 
 - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน เขียน พูดได้ มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน การแก้ไขปัญหาได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทนในการทำงาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 
 - มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี
 
 7. หัวหน้างาน (งานบริหารกองทุนโรคไต) สำนักบริหารจัดการโรคเฉพาะ ระดับ 03 เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท)
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล ของรัฐหรือเอกชน หรือด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 - สามารถใช้ MS Word Excel PowerPoint Access Internet เป็นอย่างดี
 
 - ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน
 
 - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน เขียน พูดได้ มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน การแก้ไขปัญหาได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทนในการทำงาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 
 - มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี มีความ มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.)ได้เป็นอย่างดี
 
 8. หัวหน้างาน (นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ) ระดับ 03 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้าน System Analyst อย่างน้อย 5 ปี
 
 - สามารถวิเคราะห์ระบบงาน Workflow functionalities, system design,data analysis, interface specification และจัดทำ manual การใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ Customer Requirement/เขียน Software Specification ได้ดี
 
 - สามารถอธิบายงานให้แก่ทีม programmer ได้เป็นอย่างดี
 
 - สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี มีความใฝ่รู้ในเทคโนโลยี และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีประสบการณ์ในการเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 1 ปี ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน
 
 - สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานให้บริการ
 
 - สามารถทำงานในภาวะความกดดันที่เร่งรีบ สามารถทำงานนอกเวลาปรกติได้บ่อยครั้ง
 
 9. หัวหน้างาน (งานวัณโรค กลุ่มงานเอดส์และวัณโรค) ระดับ 03 สังกัดกองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 32,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 
 - ควรมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ควรมีประสบการณ์การทำงานในชุมชนหรือท้องถิ่น สามารถใช้ MS Word Excel PowerPoint Internet เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน มีความสามารถในการบริหารโครงการ (Project ma-nagement) มีความสามารถในการบริหารงานโครงการ (Project management) มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคระห์ฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา) ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกใบสมัครตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nhso.go.th เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัครและไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสัมภาษณ์
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 
 2. ใบปริญญาบัตร และ Transcript พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 
 3. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ถ้ามี
 
 4. หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ปฏิบัติงานเดิม จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 
 5. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบแจ้งการรับเงินเดือน ฉบับจริง
 
 6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com