ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร พนักงาน วุฒิปริญญาตรี 30 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร พนักงาน วุฒิปริญญาตรี 30 อ ัตรา
 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน
 1. พนักงานการบัญชี 6 สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี 2 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน หรือการเงินและการธนาคาร หรือการจัดการทั่วไป (การบัญชี)
 2. พนักงานการบัญชี 6 สังกัดฝ่ายการช่างกล 2 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกม Microsoft Office ได้
 3. วิศวกร 6 สังกัดฝ่ายการช่างกล 4 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังหรือวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 4. วิศวกร 6 สังกัดฝ่ายการช่างกล 4 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์
 5. วิศวกร 6 สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง 3 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 6. วิศวกร 6 สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
 7. วิศวกร 7 สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 8. สถาปนิก 6 สังกัดฝ่ายการช่างโยธา 3 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 9. นายแพทย์ 7 สังกัดสำนักงานแพทย์ 4 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต
 10. ทันตแพทย์ 7 สังกัดสำนักงานแพทย์
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 11. นิติกร 6 สังกัดสำนักงานอาณาบาล 5 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒินิติศาสตรบัณฑิต
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สโมสรรถไฟ ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ของวันปิดที่ทำการได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.0 2621 6701 ต่อ 5254 และ 0 2220 4481
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครในการสมัครสอบ
 - รูปถ่ายขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาระเบียนผลการศึกษา
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาทันตกรรม ชั้น 1 จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนาย จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบสำคัญทหารแบบ สด.8 หรือแบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุตรของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยและได้ขึ้นทะเบียนประวัติของการรถไฟ แห่งประเทศไทยไว้แล้วจะต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับ บัญชาระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
 - กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นลูกจ้าง เฉพาะงานและได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาที่เป็นพนักงานตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
 ทั้งนี้สำเนาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบต้องเขียนคำรับรองว่า ''สำเนาถูกต้อง'' และลงชื่อกำกับไว้
 ค่าธรรมเนียมสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันที่ยื่นใบสมัครในอัตราตำแหน่งละ 100 บาท
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com