ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบต.อำนาจเจริญ รับปวช. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2552)

อบต.อำนาจเจริญ รับปวช. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2552 )
 ประกาศรับสมัคร :  06 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 31 ตำแหน่ง 134 อัตรา แนบท้ายประกาศรับสมัคร (ผนวก ก) ซึ่งการดำเนินการสอบแข่งขันเป็นช่วงดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 26 สิงหาคม 2552 จึงกำหนดให้มีการเปิดสอบในอัตราว่างของปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 28 ตำแหน่ง 111 อัตรา สายงานระดับ 1 จำนวน 11 ตำแหน่ง
 
 1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 9 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 
 - มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1
 
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือ เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงาน ของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
 3. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 จำนวน 12 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
 
 4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1 จำนวน 6 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชีพาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว
 
 - มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกฎหมายว่าสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 6 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 
 - มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงานในหน้าที่
 
 7. ช่างโยธา ระดับ 1
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
 
 - มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 8. ช่างเขียนแบบ ระดับ 1
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม
 
 - มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 9. ช่างผังเมือง ระดับ 1
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ ความรู้ในวิชาช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 10. เจ้าหน้าที่การเกษตร ระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเกษตรกรรม ช่างกลการเกษตร
 
 - มีความรู้ในด้านการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 11. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 1
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทางบัญชี พาณิชย การ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร
 
 - มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การ บริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 สายงานระดับ 2 จำนวน 9 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
 
 1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือ
 
 - มีความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงงานธุรการทั่วไป และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 2. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิว เตอร์ การจัดการ การโฆษณา การโรงแรม การประชา สัมพันธ์ การท่องเที่ยว
 
 - มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 3. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกลพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
 
 - มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2
 
 - วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
 
 - วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 
 - มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิอนุปริญญา หรือ ปวส. ทางบัญชี พาณิชย การ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
 
 - มีความรู้ในการจัดรายได้ของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 6. นายช่างเขียนแบบ ระดับ 2 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา
 
 - มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 7. นายช่างโยธา ระดับ 2 จำนวน 7 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
 
 - มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 8. นายช่างผังเมือง ระดับ 2
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ
 
 - มีความรู้ในวิชาช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 9. สัตวแพทย์ ระดับ 2
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ในวิชาการตรวจเนื้อสัตว์ และในวิชาการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 สายงานระดับ 3 จำนวน 8 ตำแหน่ง
 
 1. นิติกร ระดับ 3 จำนวน 13 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย
 
 - มีความรู้ในวิชากฎหมาย และมีความสามารถ ในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น
 
 2. นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น
 
 3. นักวิชาการศึกษา ระดับ 3
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.อบต.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู อบต. ได้
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายจัดตั้ง อบต. กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น
 
 4. นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 จำนวน 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
 
 - มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 5. นักวิชาการเกษตร ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
 
 - มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น
 
 6. วิศวกรโยธา ระดับ 3 จำนวน 6 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 
 - มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 7. นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 3 จำนวน 8 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขา ภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การพยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมการกีฬา การพยาบาล
 
 - มีความรู้ด้านการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 
 - มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 
 8. สันทนาการ ระดับ 3
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น
 
 - มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น งานสหกรณ์ งานเยาวชน การพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน และแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน
 
 หมายเหตุ ผู้สมัครต้องผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ
 
 เงินเดือนที่จะได้รับ
 
 - ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 1 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ คือ อันดับ ท.1 ขั้น 5,760 บาท
 
 - ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 2 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุ ปริญญา 2 ปี จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.2 ขั้น 6,470 บาท
 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา 3 ปี จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.2 ขั้น7,100 บาท
 
 ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ คือ อันดับ ท.3 ขั้น 7,940 บาท
 
 ผู้สนใจติดต่อซื้อใบสมัครสอบและเอกสารแนะนำการสอบสอบได้ในราคาชุดละ 100 บาท ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนน หนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และสถานที่รับสมัคร สอบได้ระหว่างวันที่ 5-30 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชกร
 
 ผู้สนใจสามารถดูกำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-30 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องศูนย์ประสานและบริการข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และให้มีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 วิธีการยื่นใบสมัคร ให้ยื่นสมัครด้วยตนเอง
 
 ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 2 รูป พร้อมเอกสาร และหลักฐาน
 
 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัครสอบ ดังนี้
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ
 
 - ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 30 ตุลาคม 2552) จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 
 1. ตำแหน่งสายงานระดับ 1 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
 
 2. ตำแหน่งสายงานระดับ 2 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
 
 3. ตำแหน่งสายงานระดับ 3 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 
 ที่อยู่ :  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com