ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท (บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2552)

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท (บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  08 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ดังนี้
 
 
 
 1. ลูกจ้างธุรการ ประจำศูนย์อำนวยการจราจร (สัญญาจ้างรายปี)
 
 - เพศชาย/หญิง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 
 - มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี
 
 - มีประสบการณ์ทางด้านธุรการ/ร่างหนังสือ งานด้านจราจร
 
 - มีประสบการณ์ด้าน Website การเขียน โปรแกรมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 
 
 2. เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศ
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-29 ปี
 
 - หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 - มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 - มีประสบการณ์ด้าน Programming, Web design, PHP, JAVA, C++, Database, MySQL, Oracle
 
 
 
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาตรวจสอบภายใน บัญชี
 
 - มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 - มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และธุรกิจบริการ
 
 
 
 4. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 
 - มีประสบการณ์ ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-5 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมความปลอด ภัย อาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 
 - มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 - มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอาคารขนาดใหญ่
 
 - มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 
 - ใบสมัครงานของบริษัทที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว (สามารถ Download ได้ที่ www.dad.co.th)
 
 - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำสีเข้ม โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป และให้เขียนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร พร้อมทั้งตำแหน่งที่สมัครด้านหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 
 - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
 - สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจาก สภามหาวิทยาลัยที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ชุด
 
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด
 
 - เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว โดย ให้ยื่นสำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ จำนวน 1 ชุด
 
 - ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
 
 - หนังสือรับรองการทำงานล่าสุด (กรณีเคยผ่าน งานมาแล้ว) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
 - กรณีเป็นพนักงาน ธพส.
 
 1) ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวน หรือพิจารณาโทษทางวินัย
 
 2) หากผ่านการคัดเลือก และได้รับการบรรจุแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น พนักงานผู้นั้นจะได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำในระดับนั้น แต่ หากอัตราเงินเดือนเดิมสูงกว่าขั้นต่ำในระดับนั้นแล้วก็ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเดิม
 
 3) ให้ได้รับสิทธินับอายุการทำงานต่อเนื่อง
 
 
 
 กำหนดเวลา และสถานที่รับสมัคร สนใจรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 หรือจนกว่าจะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในตำแหน่งได้ครบถ้วนแล้ว
 
 - สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ช่วงเช้าระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
 - หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตามที่อยู่ข้างต้น
 
 - หรือส่งใบสมัครทาง E-mail: hr@dad.co.th หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนและน่าสนใจ บริษัทจะทำการติดต่อกลับถึงท่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้มาสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารสมัครงาน ณ ที่ทำการบริษัทที่อยู่ตามข้างต้น
 
 - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 0-2142-2240-2
 
 ที่อยู่ :  ลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
 Tel / Fax :  0-2142-2240-2
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com