ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับม.3 - ปริญญาโท (บัดนี้ - 12 พฤศจิกายน 2552)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับม.3 - ปริญญาโท (บัดนี้ - 12 พฤ ศจิกายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  30 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังนี้
 
 
 1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (Job พนักงานการเงินและบัญชี) 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยการเงิน งานคลัง อัตราเงินเดือน 7,100 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
 
 - รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
 - ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 
 - อายุไม่เกิน 30 บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 2. ช่างปูน ปฏิบัติงานหน่วยโยธา งานซ่อมบำรุง อัตราเงินเดือน 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 3,120 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น)
 
 - เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง-โยธา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 3. ลูกมือช่าง ปฏิบัติงานหน่วยประปา งานซ่อมบำรุง 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 5,840 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,360 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น)
 
 - เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมแซมระบบประปาและสุขาภิบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 4. ยาม ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 11 อัตรา อัตราเงินเดือน 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 3,120 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น)
 
 - เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 
 - ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ส่วนสูง 165 ซม. มีน้ำหนักมาตรฐาน ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อใด ๆ
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5. ช่างเทคนิค (Job นายช่างเทคนิค) ปฏิบัติ
 
 งานที่หน่วยโยธา งานซ่อมบำรุง อัตราเงินเดือน 7,100 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม
 
 - เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับ
 
 สมัคร หากมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงดูแลอาคาร สูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 6. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (Job พนักงานธุรการ) ปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,100 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
 - ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 
 - อายุไม่เกิน 30 บริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 
 ตำแหน่งที่ 2-6 หมดเขตรับสมัครถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
 7. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่
 
 สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 11,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาโสตทัศนศึกษา, เทคโน โลยีทางการศึกษา สื่อสารมวลชน วารสาร ศิลปะการ
 
 ช่าง ศิลปศึกษา เวชนิทัศน์ อุตสาหกรรมศิลป์ ออกแบบ นิเทศศาสตร์
 
 - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - มีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านการผลิตสื่อ
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านมัลติมีเดียจะพิจารณา เป็นพิเศษ
 
 
 
 8. นักกิจกรรมบำบัด/นักวิชาการอาชีวบำบัด ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด อัตราเงินเดือน 11,000 บาท และเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวบำบัด และมีใบประกอบโรคศิลปะ
 
 - ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับ
 
 สมัคร
 
 
 
 9. นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สาขา
 
 วิชาโรคติดเชื้อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ อัตราเงินเดือน 11,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแล้ว
 
 - ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 
 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับ
 
 สมัคร มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านอณูชีววิทยา (Molecular biology) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 10. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานบริการการศึกษา อัตราเงินเดือน 12,700 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางการศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษา ศาสตร์ วัดผลการศึกษา หรือประเมินผลการศึกษา หรือ
 
 ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ โดยให้นำใบระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อประกอบการพิจารณา
 
 - ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 
 - อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับ
 
 สมัคร
 
 - มีทักษะในการเสนอและดำเนินงานวิจัยและหรือเขียนวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ทางการศึกษา
 
 มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
 
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์บันทึกและประมวลผลข้อมูลสถิติและวัดผลการศึกษาได้เป็นอย่างดี
 
 ตำแหน่งที่ 7-10 หมดเขตรับสมัครถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช)
 
 เลขที่ 2 ถนนพรานก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 2 ถนนพรานก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com