ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ม.ราชภัฏภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2-6 พ.ย. นี้

ม.ราชภัฏภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ต  มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 อัตรา ดังนี้
 1. อาจารย์วิทยาการสารสนเทศ  จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง 8,870 บาท เงินเพิ่มพิเศษ 830 บาท
 คุณสมบัติ  
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ความชำนาญด้านระบบการสื่อสารและระบบเครือข่าย รวมถึงการติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่าย (server)
 -มีความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security)
 -สามารถเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (JAVA) หรือ .NET
 
 2. อาจารย์สารธารณสุขชุมชน  จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง 8,870 บาท เงินเพิ่มพิเศษ 830 บาท
 คุณสมบัติ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง
 
 3. อาจารย์นิเทศศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง 8,870 บาท เงินเพิ่มพิเศษ 830 บาท
 คุณสมบัติ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวารสารศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเขียน การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
 -หากมีประสบการณ์ด้านการสื่อข่าวและรายงานข่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีใจรักงานสอน
 
 4. อาจารย์พลศึกษา  จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง 8,870 บาท เงินเพิ่มพิเศษ 830 บาท
 คุณสมบัติ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ กศ.ม. สาขาพลศึกษา
 
 
 
 
 
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง 7,330 บาท เงินเพิ่มพิเศษ 610 บาท
 คุณสมบัติ
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้
 -มีความสามารถในการทำเว็บไซต์ของคณะและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 -สามารถจัดทำฐานข้อมูลของคณะพร้อมทั้งใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานหอสมุด)  จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง 7,330 บาท เงินเพิ่มพิเศษ 610 บาท
 คุณสมบัติ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านอินเตอร์เน็ต การเขียนและพัฒนาเว็บไซต์
 -มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ เกี่ยวกับห้องสมุด
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 
 7. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คณะวิทยาการจัดการ) จำนวน 1 อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง ป.ตรี 7,330 บาท  เงินเพิ่มพิเศษ  610 บาท  ปวส.  6,580 บาท เงินเพิ่มพิเศษ  520 บาท
 คุณสมบัติ
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรีสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้
 -มีความรู้เรื่องระบบเครือข่าย LAN , Internet
 -มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 -สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และวันเสาร์-อาทิตย์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8. เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อและ E-Learning (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้าง ป.ตรี 7,330 บาท  เงินเพิ่มพิเศษ  610 บาท  
 คุณสมบัติ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความชำนาญด้านโปรแกรม Microsoft Office
 -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สถานภาพโสด
 -หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเข้าตรวจเลือกรับราชการทหาร
 
 9. เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซด์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้าง 9,030 บาท เงินเพิ่มพิเศษ 610 บาท
 คุณสมบัติ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา และการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา
 -มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Application หรือ asp.net (C#.vb.net)
 -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 -หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเข้าตรวจเลือกรับราชการทหาร
 
  มหาวิทยาลัย จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งาน     การเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์จดหมายลงทะเบียน EMS ได้ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตรารับจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง
  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร. 076-240474-7  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.pkru.ac.th
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com