ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มณฑลทหารบกที่ 31 รับวุฒิม.3 - ปวช. (บัดนี้ - 17 พฤศจิกายน 2552)

มณฑลทหารบกที่ 31 รับวุฒิม.3 - ปวช. (บัดนี้ - 17 พฤศจิกายน 2 552)
 ประกาศรับสมัคร :  12 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   มณฑลทหารบกที่ 31 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ 2553 ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 
 1. ช่างไฟฟ้า-ประปา (ชกท.355) ผยย.มทบ.31 (อัตรา ส.อ.)
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า
 
 2. พลขับ (ชกท.640) แหล่งรวมรถ สขส.มทบ.31 (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
 
 - อายุ 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ทหารได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
 
 3. พลสารวัตร (ชกท.951) มว.สห.ร้อย.สห.มทบ.31 (อัตรา พลอาสาสมัคร)
 
 - วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตรขึ้นไป
 
 คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป
 
 1. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 
 2. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดา
 
 3. ไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พุทธศักราช 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (พุทธศักราช 2497)
 
 4. ไม่เป็นบุคคลที่ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษหรือฐานประมาทและไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลล้มละลาย สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกข้อมูลลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการกองทัพบก จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุบุคคลนั้น
 
 5. สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้และนำคุณวุฒิดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาบรรจุ จะเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒินั้นไม่ได้
 
 6. สำหรับการให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้เป็นทายาทของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกองทัพบก ดังนี้
 
 6.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จบำนาญพิเศษ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
 
 6.2 พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
 
 6.3 ผู้ที่รับราชการในกองทัพบกหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน
 
 เอกสารที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสมัครสอบคัดเลือก
 
 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบสุทธิ ใบประกาศนียบัตร
 
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 
 4. เอกสารสำคัญของทางราชการประเภท สด.3, สด.8, สด.43 และประวัติทหารบก (ทบ.100-075), หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้ายและหนังสือประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากกรมรักษาดินแดน (กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร)
 
 5. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ประจำการ (ทบ.466-620) ซึ่งระบุว่าไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร พร้อมผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์ และผลการตรวจยาเสพติดในปัสสาวะจากห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน
 
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 สถานที่รับสมัคร กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5625-5802 ต่อ 31012 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 
 
 
 
 ที่อยู่ :  กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
 Tel / Fax :  0-5625-5802 ต่อ 31012
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com