ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบต.นครศรีธรรมราช รับ ปวช. - ปริญญาตรี

อบต.นครศรีธรรมราช รับ ปวช. - ปริญญาตรี
 ประกาศรับสมัคร :  20 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดดังนี้
 
 ก. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 รวม 77 อัตรา
 
 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ที่ ก.อบต., ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 18 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ที่ ก.อบต., ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 
 3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว
 
 4. เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน 5 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า
 
 5. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
 
 6. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง
 
 7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ การ โรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร
 
 8. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 9 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน
 
 9. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 7 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 
 10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 
 11. ช่างสำรวจ
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือ
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
 
 12. ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
 13. ช่างโยธา จำนวน 15 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
 
 14. ช่างเขียนแบบ จำนวน 3 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม
 
 ข. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 รวม 73 อัตรา
 
 15. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
 16. เจ้าพนักงานการประปา จำนวน 7 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า
 
 17. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
 
 18. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ
 
 - วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง
 
 19. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 - วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
 
 - วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยวการโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
 
 20. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 6 อัตรา
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
 
 - ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
 
 - วุฒิ ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย
 
 21. ทันตสาธารณสุข
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 22. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 20 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
 
 23. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 12 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท., อนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
 
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
 
 24. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุ การ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 
 - วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 
 25. นายช่างโยธา จำนวน 8 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตย กรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
 
 26. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 3 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส. หรือ ปวท. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา
 
 27. นายช่างเครื่องยนต์
 
 - วุฒิ ปวท. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล หรือวุฒิ ปวส. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน
 
 ค. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 รวม 40 อัตรา
 
 28. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ
 
 - ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
 
 29. นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
 
 30. นักวิชาการเกษตร จำนวน 7 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
 
 31. นิติกร จำนวน 9 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย
 
 32. บุคลากร จำนวน 10 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ การบริหาร รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ
 
 33. นักสังคมสงเคราะห์
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา
 
 34. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 35. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
 
 ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ (หนังสือรับรองผลการสอบ ภาค ก. จะต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน (ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ประกาศผลสอบ 24 พฤศจิกายน 2549 จะต้องสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้
 
 1. เปิดเว็บไซต์ http://www.nakhonlocal.go.th หรือ http://test.nakhonlocal.go.th
 
 2. กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
 
 3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกลงใน Floppy Disk เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกลงใน Floppy Disk ได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
 4. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
 
 5. ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบจะออกเลขประจำตัวสอบให้โดยเรียงตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
 
 6. ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว สามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ถูกต้องได้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2552 จนถึงวันสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ http://www.nakhonlocal.go.th หรือ http://test.nakhonlocal.go.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัครกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจำตัวสอบให้แล้ว (เลขประจำตัวสอบจะมีการออกเลขให้อีกครั้ง หลังจากมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะระบุในใบสมัครสอบ) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน
 
 ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
 
 1. ค่าธรรมเนียมสอบ
 
 - สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 จำนวน 100 บาท
 
 - สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 200 บาท
 
 2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
 
 ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณี ใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรม เนียมการสอบให้แก่ผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
 
 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5x2 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 
 ที่อยู่ :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com