ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กองทัพอากาศ รับแพทย์,พยาบาล (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2552)

กองทัพอากาศ รับแพทย์,พยาบาล (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  23 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2553 ในตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่าง ๆ และพยาบาล รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 อัตรา (แพทย์ 10 และพยาบาล 8) ดังนี้
 
 1. นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป หรือประสาทศัลย ศาสตร์ ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ จำนวน 1 อัตรา
 
 2. รังสีแพทย์ กองรังสีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับคุณวุฒิแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขารังสีวิทยา ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ จำนวน 1 อัตรา
 
 3. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาศัลยแพทย์ทางมือและจุลศัลยกรรม ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ จำนวน 1 อัตรา
 
 4. จักษุแพทย์ กองจักษุกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์หทารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาจอประสาทตา ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ จำนวน 1 อัตรา
 
 5. นายแพทย์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ จำนวน 1 อัตรา
 
 6. นายแพทย์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาเวชบำบัดวิกฤต ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ จำนวน 1 อัตรา
 
 7. พยาธิแพทย์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับคุณวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา กายวิภาค หรือสาขานิติเวชวิทยา ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ จำนวน 1 อัตรา
 
 8. วิสัญญีแพทย์ กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ จำนวน 1 อัตรา
 
 9. นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ จำนวน 1 อัตรา
 
 10. นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับคุณวุฒิแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ จำนวน 1 อัตรา
 
 11. นายทหารพยาบาล หอพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม แผนกพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยพิจารณารับจากผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ทุนส่วนตัว ผ่านการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล) อย่างน้อย 1 ปี เป็นลำดับแรกก่อน
 
 12. นายทหารพยาบาล หอพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม แผนกพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาล จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา โดยพิจารณาจากผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย พยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ทุนส่วนตัว ผ่านการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล) อย่างน้อย 1 ปี เป็นลำดับแรกก่อน
 
 13. นายทหารพยาบาลห้องผ่าตัด แผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยพิจารณารับจากกรมแพทย์ทหารอากาศ ทุนส่วนตัว ผ่านการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล) อย่างน้อย 1 ปี เป็นลำดับแรกก่อน
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันบรรจุเข้ารับราชการ และไม่เกิน 35 ปี ในวันสมัครเข้ารับราชการ
 
 - มีสัญชาติไทยตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือพลทหารกองประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2506
 
 - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 - มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 
 - มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 
 - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 
 - ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 
 - ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 
 - ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
 
 - ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ไม่อยู่ในระหว่างการรอลงอาญา ยกเว้นความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
 หลักฐานการสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 - ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงการเรียน คุณวุฒิปริญญาตรีตามที่กำหนด พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 
 - ต้นฉบับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และต้นฉบับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะสาขา พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดาของผู้สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ (หากบิดาหรือมารดาถึง แก่กรรมแล้ว ต้องสำเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรอง ของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติผู้ถึงแก่กรรมไปแสดงด้วย) กรณีบิดาหรือมารดาของบิดาหรือมารดาของผู้สมัครเป็นบุคคลมิใช่สัญชาติไทย ต้องแสดงสำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจริง
 
 - หลักฐานประจำตัวทหารกองเกิน (สด.8) หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือใบรับรอง ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.43) อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 
 - ผู้สมัครหญิง หากทำการสมรสแล้ว ให้สำเนา ใบสำคัญการสมรส จำนวน 1 ฉบับ ไปแสดงด้วย
 
 - ผู้สมัครที่มีต้นสังกัด ต้องแสดงหนังสืออนุญาต ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่อนุญาตให้มาสอบคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 0-2534-4966 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 9-30 พฤศจิกายน 2552กำหนดวันสอบคัดเลือก วิชาที่สอบ สถานที่สอบ และประกาศผลการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
 
 
 ที่อยู่ :  กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 Tel / Fax :  0-2534-4966
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com