ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลทั่วไป เพ ื่อสอบคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว
 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานจิตวิทยา โรงพยาบาลลำทะเมนชัย รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้
 1.1 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 2.1 มีสัญชาติไทย
 2.2 มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 2.6 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎระเบียบข้าราชการพลเรือน
 2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 2.9 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่น ของรัฐ
 2.13 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎมายอื่น
 2.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 2.15 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
 4. หลักฐานการรับสมัคร
 4.1 รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ
 4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4.4 สำเนาวุฒิบัตรทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 4.5 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 4.6 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 4.7 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 4.8 ใบประกอบโรคศิลป์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 5 รับสมัครวันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 – 15.00 น. ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ
 6 สถานที่รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2) ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-4496-4070-1 ต่อ 301, 333
 7 การสอบคัดเลือก
 7.1 สถานที่สอบคัดเลือก ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
 7.2 วันที่สอบคัดเลือก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 – 15.00 น.
 7.3 ประกาศผลสอบ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.30 น.
 7.4 รายงานตัวและปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30 น.
 7.5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4496-4070-1 ต่อ 301, 333 โทรสาร 0-4496-4075 ในวันและเวลาราชการ
 
 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com