ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.กำแพงเพชร รับ ปวส.-ปวท.ขึ้นไป (ปิดรับสมัคร 12 มกราคม 2553)

อบจ.กำแพงเพชร รับ ปวส.-ปวท.ขึ้นไป (ปิดรับสมัคร 12 มกราคม 255 3)
 ประกาศรับสมัคร :  09 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 1. นายช่างโยธา ระดับ 2 จำนวน 5 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง
 
 - วุฒิ ปวส. ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง
 
 2. นายช่างสำรวจ ระดับ 2
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา
 
 - วุฒิ ปวส. ทางเทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น
 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ และมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 
 อัตราเงินเดือนที่ได้รับ ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราดังนี้ ตำแหน่ง ระดับ 2 วุฒิ ปวท. เงินเดือน 6,470 บาท วุฒิ ปวส. เงินเดือน 7,100 บาท
 
 กำหนดวันรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้นล่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0-5571-1066 ต่อ 22
 
 วิธีการยื่นใบสมัคร
 
 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ 2 รูป พร้อมเอกสารสำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐาน กำหนด ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครและเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจัดสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง คณะกรรมการสอบแข่งขัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
 
 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) 3 รูป
 
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการอย่างละ 1 ฉบับ
 
 3. สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับ ผู้ชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
 
 6. กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการ ประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่ง ที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไมีมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 ที่อยู่ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  
 Tel / Fax :  0-5571-1066 ต่อ 22
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com