ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลรามาธิบดี รับวุฒิม.3 - ปริญญาโท (บัดนี้ - 15 มกราคม 2553)

โรงพยาบาลรามาธิบดี รับวุฒิม.3 - ปริญญาโท (บัดนี้ - 15 มกราคม 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  12 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) จำนวน 79 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 1. พยาบาล (หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ) หน่วยอาชีวอนามัย อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 12,700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาโท ชีวสถิติ หรือการประเมินผล และปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และ SPSS ได้
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 2. พยาบาล หน่วยอาชีวอนามัย อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 12,700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาโท อาชีวอนามัย สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในงาน และปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ SPSS ได้
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 3. พยาบาล หน่วยผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 12,700 บาท มีเงินเพิ่มพิเศษพยาบาล นับตามอายุงาน
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาโท ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านการพยาบาล
 
 - ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล ชุมชนที่เกี่ยวกับด้านจิตวิทยา หรือสังคมวิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยหรือมีผลงานวิจัย
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 4. เภสัชกร หน่วยกำกับดูแลงานวิจัยและงานวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัยคณะ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 13,900 บาท มีเงินเพิ่มพิเศษ 5,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางคลินิกมาก่อน
 
 - มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลการใช้งาน Microsoft Office Windows XP
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 5. นักวิชาการเวชสถิติ กลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ สำนักงานวิจัยคณะ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 12,700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาสถิติ ชีวสถิติ สถิติทางการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ในการวิจัยอย่างน้อย 1 ปี
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เช่น STATA, SPSS, SAS, EPI Info ฯลฯ ได้ดี
 
 - มีความรู้ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานศูนย์การแพทย์สิริกิติ์) ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ สำนักงานคณบดี อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 12,700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 - มีประสบการณ์ทางบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 - เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีคุณธรรม
 
 - สามารถวิเคราะห์งานด้านเอกสารได้ และเขียนรายงานการประชุมได้
 
 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อัตราเงินเดือน 12,700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางการบริหาร นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 8. นักวิชาการศึกษา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อัตราเงินเดือนปริญญาโทไม่น้อยกว่า 12,700 บาท ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 11,700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านสถิติ และการประเมิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 9. เภสัชกร งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,400 บาท มีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 300 บาท มีเงินเพิ่มพิเศษ 5,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเภสัชกรรมคลินิกมาก่อน
 
 - มีทักษะในการประเมินและป้องกัน Drug Related Problems
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 10. พยาบาล โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต CPR ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบิลึซึม อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 11. พยาบาล 2 อัตรา หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 12. พยาบาลวิชาชีพผู้ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน 4 อัตรา หน่วยประกันสุขภาพและประกันสังคม สำนักงานผู้อำนวยการ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 13. พยาบาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 13 อัตรา อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 
 - ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 14. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 15. นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยประมวลข้อมูล ภาควิชาพยาธิวิทยา อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - สามารถเรียนรู้การใช้รหัส และ SNOP และ SNOMED และสามารถเข้าใจศัพท์แพทย์และศัพท์พยาธิวิทยาภาษาอังกฤษที่จำเป็น
 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดทำดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล
 
 - สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ (ศัพท์แพทย์และพยาธิวิทยา)
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 16. วิศวกรควบคุมอาหาร 2 อัตรา แผนกวิศวกรรมบริการ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ประเภทภาคีวิศวกร
 
 - มีประสบการณ์ควบคุมอาคารโรงพยาบาล อาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี
 
 - มีความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
 
 - มีความสามารถในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบงานไฟฟ้าโทรศัพท์
 
 - มีความสามารถในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบงานช่างไม้
 
 - มีความสามารถในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, AutoCAD ได้ดี
 
 - สามารถอ่าน เขียน และสนทนาภาษาอังกฤษได้
 
 - สามารถทำงานล่วงเวลาตามตารางที่กำหนดให้ได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 17. บุคลากร หน่วยวางแผนสรรหาทรัพยากรบุคคล งานการเจ้าหน้าที่ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 18. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ หน่วยสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 
 - มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม 1-2 ปีขึ้นไป
 
 - สามารถใช้งานโปรแกรม SAP โดยเฉพาะมีประสบการณ์ด้านระบบงานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 - สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 19. นักวิชาการศึกษา หน่วยบริการการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านการศึกษา แนะแนว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 - สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 20. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยสื่อสาร (โทรศัพท์กลาง) งานประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 700 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ที่ต้องทำหน้าที่ควบคุม ดูแลพนักงานหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่า 10 คน
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 - มีความสามารถพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในระดับดี
 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบราชการดี
 
 - มีความรู้และความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลลงในระบบองค์ข้อมูลความรู้ (Knowledge Based)
 
 - สามารถจัดทำรายงาน ประมวลผล วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอข้อมูล
 
 - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 21. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา หน่วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ อัตราเงินเดือน 10,800 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 - สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 22. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หน่วยโสตสัมผัสและแก้ไขการพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา อัตราเงินเดือน 10,800 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิ ปวส. ทางการช่าง ช่างวิทยุ ช่างอิเล็ก ทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ ควบคุม และซ่อมแซมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 23. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยบริการการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา อัตราเงินเดือน 10,800 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้
 
 - สามารถพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 24. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยวัดสายตาและคอนแทคเลนส์ ภาควิชาจักษุวิทยา อัตราเงินเดือน 10,800 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet ได้ และอุปกรณ์สำนักงาน ได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 25. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยทะเบียนประวัติและธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ อัตราเงินเดือน 10,800 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 26. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี อัตราเงินเดือน 10,800 บาท
 
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 เดือน
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ และใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี
 
 27. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 13 อัตรา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อัตราเงินเดือน 9,300 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ มีความรู้ในการดูแลและใช้อุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้
 
 28. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว อัตราเงินเดือน 9,300 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 
 - มีประสบการณ์ในด้านงานอาชีวเวชศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้
 
 29. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ อัตราเงินเดือน 9,300 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้
 
 30. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ หน่วยจุลพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา อัตราเงินเดือน 9,200 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้
 
 31. คนงาน หน่วยดูแลห้องพักผู้ป่วยศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ งานศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ อัตราเงินเดือน 8,200 บาท
 
 - เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6
 
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
 
 - มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบุคลากร/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 32. คนงาน 7 อัตรา ห้องเครื่องมือวิสัญญี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อัตราเงินเดือน 8,200 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6)
 
 33. คนงาน 5 อัตรา งานโภชนบริการ ฝ่ายโภชนาการ อัตราเงินเดือน 8,200 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิ ม.3-ม.6
 
 34. ยาม หน่วยรักษาความปลอดภัยภายในอาหาร งานรักษาความปลอดภัย อัตราเงินเดือน 8,200 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิ ม.3-ม.6
 
 35. คนงาน 3 อัตรา หน่วยซักฟอกผ้า งานบริการผ้า
 
 - เพศชาย อายุ 21-35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ม.3-ม.6
 
 - ควรมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 6 เดือน มีความรู้เกี่ยวกับระบบซักฟอก
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้
 
 36. คนงาน หน่วยตัดเย็บผ้า งานบริการผ้า อัตราเงินเดือน 8,200 บาท
 
 - เพศหญิง อายุ 21-35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ ทหารแล้ว) วุฒิ ม.3-ม.6
 
 - สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได้
 
 - ควรมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ สามารถ Download ได้ที่ www.ra2.mahidol.ac.th/ramahr หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 อาคาร 3 ชั้น 6 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)
 
 เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)
 
 - สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบประกาศ นียบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หนังสือรับรองการทำงานกรณีมีประสบการณ์
 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด ๆ จะถือตามกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนหรือภายในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 
 เอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัคร หากกรรมการจัดการสอบได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติการสมัครของคณะ
 
 
 
 ที่อยู่ :  270 อาคาร 3 ชั้น 6 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com