ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับ พนักงานเทศบาล (บัดนี้ - 20 มกราคม 2553)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับ พนักงานเทศบาล (บัดนี้ - 20 มกราคม 25 53)
 ประกาศรับสมัคร :  14 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
 
 1. นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2
 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน ขั้น 7,100 บาท
 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน ขั้น 6,470 บาท
 
 2. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 อัตราเงินเดือน ขั้น 7,940 บาท
 
 3. บุคลากร ระดับ 3 อัตราเงินเดือน ขั้น 7,940 บาท
 
 ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ
 
 กำหนดวันรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ชั้น 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้สมัครสอบแข่งขันมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทางเว็บไซต์ http://www.roietmunicipal.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-1222 หรือ 0-4351-1420 ต่อ 115, 117
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 
 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบพร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารและหลักฐาน ทุกฉบับ ดังนี้
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป และติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ 2 รูป
 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขา และรายละเอียดจำนวนหน่วยกิตวิชาที่ศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 20 มกราคม 2553) พร้อมฉบับจริง กรณีที่หลักฐานการศึกษาดังกล่าว เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย
 
 5. สำเนาการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
 
 6. ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามเบื้องต้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 
 7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 
 8. ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นประสงค์สอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับสูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งใช้วุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรอง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ
 
 9. สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น
 
 สำหรับการสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบและเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ และหากทราบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 
 ที่อยู่ :  สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ชั้น 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 Tel / Fax :  0-4351-1222 หรือ 0-4351-1420 ต่อ 115, 117
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com