ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มศว รับ อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรม (ปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2553)

มศว รับ อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรม (ปิ ดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  30 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 ปฏิบัติงานที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ
 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งอาจารย์
 จำนวน 1 อัตรา
 
 อัตราเงินเดือน 15,176 - 47,000 บาท
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ทางด้านการจัดการโรงแรม หรือการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้อนรับ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ
 
 กรณีผู้สมัครที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ระดับคะแนน TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน ซึ่งให้สามารถเทียบเคียง
 ผลการสอบจากแหล่งอื่นในระดับคะแนนที่เท่ากันได้ หรือมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 2 ส่วนภาษา
 ต่างประเทศอื่นที่มีโครงการจะไปศึกษาต่อ ต้องมีความรู้ความสามารถที่ตรวจสอบได้ และต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 นอกจากปริญญานิพนธ์ในวุฒิที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
 หรือต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 6 เดือน
 2. กรณีสำเร็จการศึกษาปริญญาโทไม่เกิน 2 ปี และไม่มีผลงาน
 วิจัยอื่นนอกจากปริญญานิพนธ์ในวุฒิ จะต้องมีคะแนนความรู้
 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-Based)
 ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ซึ่งให้สามารถเทียบเคียงผลการสอบ
 จากแหล่งอื่นในระดับคะแนนที่เท่ากันได้ หรือมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 2
 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นที่มีโครงการจะไปศึกษาต่อ ต้องมีความรู้ความสามารถที่ตรวจสอบได้ หรือต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 6 เดือน
 
 เงื่อนไขการจ้าง
 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน
 ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์
 เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรักษาพยาบาล
 การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย
 ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒจดทะเบียนแล้ว
 
 กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน
 หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์
 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
 และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
 จึงประกาศผลการคัดเลือกและดำเนินการจ้างต่อไป
 
 วันเวลาสถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
 ในวันและเวลาราชการ
 ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
 ชั้น 11 อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน
 (ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
 โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502
 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)
 
 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
 สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
 จนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
 ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
 (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 6. หนังสือรับรองความประพฤติหรือรับรองการทำงาน
 อย่างน้อย 1 ฉบับ
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
 ในวันที่ 19 มีนาคม 2553
 ณ บอร์ดประกาศหน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
 อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน ชั้น 11
 (ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์) หรือทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)
 
 
 ที่อยู่ :  
 Tel / Fax :  0 2649 5000 ต่อ 5502
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com