ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี 16 ตำแหน่ง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี 16 ตำแหน่ง
 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
 1. หัวหน้างาน (งานเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง) สังกัดกองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์
 - มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ/ เอกชน หรือด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. หัวหน้ากลุ่มงาน (พัฒนานโยบายและกลไกการเงิน) สังกัดกองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และกองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย
 - เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ
 - มีประสบการณ์การทำงาน 15 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ตรงใกล้เคียงในด้านสุขภาพสาธารณสุข 10 ปี ขึ้นไป
 3. หัวหน้างาน (งานบริหารกองทุนโรคไต) สังกัดกองทุนโรคไตวาย
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 - มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลหรืองานด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. ผู้จัดการกองทุน / ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 - เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาแพทยศาสตร์
 - มีประสบการณ์ในการบริหารและวิชาการในงานสาธารณสุขมาแล้วอย่างน้อย 15 ปี หรือมีประสบการณ์ในการบริหารงานในโรงพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรืออย่างน้อย 10 ปี
 5. หัวหน้ากลุ่มงาน (บริหารระบบยา เวชภัณฑ์ และวัคซีน) สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
 - เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 - มีประสบการณ์การบริหารงานเภสัชกรรม การจัดการคลังยาระบบยาและเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการเงิน การคลัง การตรวจสอบคุณภาพ การตรวจสอบระบบยา การตรวจสอบเวชระเบียนของหน่วยบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. หัวหน้ากลุ่มงาน (งานบริหารระบบยาและเวชภัณฑ์) เขต 10 อุบลราชธานี
 - เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 - มีประสบการณ์การบริหารงานเภสัชกรรมการจัดการคลังยาระบบยาและวเชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการเงินการคลัง การตรวจสอบคุณภาพ การตรวจสอบระบบยา การตรวจสอบเวชระเบียนของหน่วยบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. เจ้าหน้าที่อาวุโส (พัฒนาคุณภาพบริการ) เขต 2 พิษณุโลก
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 - มีประสบการณ์ในด้านการเบิกจ่ายตามระบบ VMI การดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการใช้ยาในหน่วยบริการ เช่น การทำ DUR, การจัดทำระบบยา High Alert Drug. การบริหารจัดการโครงการ
 8. หัวหน้างาน (งานพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ) เขต 2 พิษณุโลก
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 9. หัวหน้างาน (บริหารจัดการกองทุนเอดส์และวัณโรค) เขต 4 สระบุรี
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี ด้านพยาบาลศาสตร์หรือสาธารณสุขศาสตร์หรือปริญญาโท ด้านระบาดวิทยา บริหารสาธารณสุข สังคมศาสตร์ สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยบริการไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือหน่วยงานสาธารณสุขในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. รองผู้อำนวยการ เขต 5 ราชบุรี
 - เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ หรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 11. เจ้าหน้าที่อาวุโส (บริหารโรคเรื้อรัง) เขต 6 ระยอง
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
 - มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยบริการสาธารณสุข อย่างน้อย 5 ปี มีประสบการณ์ด้านคุณภาพบริการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านโรคเรื้อรังในระดับจังหวัดหรือในคลินิก เฉพาะทางในหน่วยบริการตติยภูมิ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงหน่วยบริการปฐมภูมิ
 12. หัวหน้างาน (งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ) เขต 8 อุดรธานี
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกร
 13. หัวหน้างาน (งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์) สังกัดสำนักนโยบายและแผน
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขด้านการบริหารโครงการไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือประสบการณ์การทำวิจัย หรืองานเชิงวิชาการไม่น้อยกว่า 5 ปี
 14. รองผู้อำนวยการ สังกัดสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
 - มีประสบการณ์กรแพทย์ การบริหารงานโรงพยาบาลอย่างน้อย 10 ปี
 15. ลูกจ้าง (งานบริการประชาชน) สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 - มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 16. เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานประกันสุขภาพ) สังกัดพัฒนาคุณภาพบริการ
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
 ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nhso.go.th เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัครและไม่เสียค่าธรรมเนียม
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com