ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี - โท (บัดนี้ - 24 มีนาคม 2553)

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี - โท (บัดนี้ - 24 มีนา คม 2553)
 รายละเอียด :   การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา ดังนี้
 
 1. พนักงานบริหารทั่วไป 6
 
 1.1 สังกัดฝ่ายการช่างกล จำนวน 3 อัตรา
 
 - ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ หรือสาขา อักษรศาสตร์ หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาการบัญชี หรือสาขาสถิติ หรือสาขาการจัดการทั่วไป หรือทางสังคมศาสตร์
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micro-soft Office
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ในการประมวลผลได้
 
 - มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 1.2 สังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
 
 - ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารมวลชน หรือการตลาด หรือการโฆษณา หรือการท่องเที่ยว
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micro-soft Office ได้ดี
 
 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัดฝ่ายระบบข้อมูล
 
 - ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 
 3. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 สังกัดฝ่ายการพาณิชย์
 
 - ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินและการธนาคาร หรือการตลาด หรือการบัญชี
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 
 - มีทักษะในการอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. วิศวกร 6 จำนวน 4 อัตรา
 
 4.1 สังกัดสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
 
 - ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - มีสายตาดี และสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 
 - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกร หรือสูงกว่า
 
 4.2 สังกัดสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
 
 - ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - มีสายตาดี และสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 
 - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกร หรือสูงกว่า
 
 4.3 สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
 
 - ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - มีสายตาดี และสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศว กรรมไฟฟ้ากำลัง หรือวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 
 - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกร หรือสูงกว่า
 
 4.4 สังกัดฝ่ายการช่างกล
 
 - ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศว กรรมเครื่องกล
 
 - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกร หรือสูงกว่า
 
 - มีความรู้ด้านระบบส่งถ่ายกำลังไฮดรอลิก (Hydraulic Transmission or Torque Converter) การวิเคราะห์ชำรุด
 
 - มีความรู้ด้านเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) เป็อย่างดี
 
 5. พนักงานการเดินรถ 6 สังกัดฝ่ายการเดินรถ
 
 - ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
 
 - กรณีจบปริญญาตรีจากต่างประเทศ จะต้องเป็นสถาบันที่ ก.พ.รับรอง
 
 6. พนักงานการเดินรถ 7 สังกัดฝ่ายการเดินรถ
 
 - ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา หากจบปริญญาโทจากต่างประเทศจะต้องเป็นสถานที่ ก.พ.รับรอง
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อซื้อใบสมัครราคาชุดละ 50 บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-24 มีนาคม 2553 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สโมสรรถไฟ ชั้น 3 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8-24 มีนาคม 2553 ของวันเปิดที่ทำการได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง โทร. 0-2621-8701 ต่อ 5254 และ 0-2220-4481
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครในการสมัครสอบ
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ซึ่งถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5x2 นิ้ว 3 รูป
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 ฉบับ
 
 - สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและสำเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript or Records) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกร หรือสามัญ วิศวกร หรือวุฒิวิศวกร 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัครสอบในตำแหน่งวิศวกร 6 หน่วยที่ 5-8
 
 - สำเนาใบสำคัญทหารแบบ สด. 8 หรือแบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิงที่สมรสแล้ว) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นบุตรของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และได้ขึ้นทะเบียนประวัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้แล้ว จะต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่าขึ้นไป 1 ฉบับ
 
 - กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน และได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาที่เป็นพนักงานตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
 
 ทั้งนี้ สำเนาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้
 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในวันที่ยื่นใบสมัครในอัตราตำแหน่งละ 100 บาท ทั้งนี้ผู้สมัครแต่ละคนเลือกสมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 
 ที่อยู่ :  การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 Tel / Fax :  0-2621-8701 ต่อ 5254 และ 0-2220-4481
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com