ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2553)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2 553)
 
 รายละเอียด :   สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ทั่วประเทศ เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคน ในครัวเรือน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ในเขตกรุงเทพ มหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
 
 1. พนักงานแจงนับ
 
 - มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
 - ต้องเป็นผู้ที่ว่างงานและสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องตลอดคาบของการปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมวันที่ 26-29 มิถุนายน 2553
 
 - เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนภายในเขตปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553-จนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ อัตราค่าจ้างดำเนินงาน อัตราค่าจ้างวันละ 190 บาท (ไม่เกินเดือนละ 4,800 บาท) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป จนกระทั่งปฏิบัติงานเสร็จ แต่ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2553
 
 2. เจ้าหน้าที่วิชาการ
 
 - มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
 - ต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องตลอดคาบของการปฏิบัติงาน คือ เข้ารับอบรมวันที่ 20-23 มิถุนายน 2553 ควบคุมการปฏิบัติงานสนามของพนักงาน แจงนับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 จนถึงปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ
 
 อัตราค่าจ้างดำเนินงาน อัตราค่าจ้างวันละ 220 บาท ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป จนกระทั่งปฏิบัติงานเสร็จ แต่ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2553
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์ (ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด) ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขต พื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตนเองประสงค์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือสำเนาหนังสือรับรองที่สถานศึกษาออกให้ โดยจะต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย ทั้งนี้ หลักฐานเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบหย่า (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับที่ปรากฏในบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ (หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อใช้รับเงินค่าจ้าง)
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย รายละเอียดผู้ปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขตกรุงเทพฯ
 
 กลุ่ม 1 ผู้ประสานงานเขต 37
 
 1. คลองสาน จนท.วิชาการ 16 อ. พนง.แจงนับ 126 อ.
 
 2. จอมทอง จนท.วิชาการ 33 อ. พนง.แจงนับ 254 อ.
 
 3. ตลิ่งชัน จนท.วิชาการ 15 อ. พนง.แจงนับ 115 อ.
 
 4. บางแค จนท.วิชาการ 39 อ. พนง.แจงนับ 304 อ.
 
 5. บางกอกน้อย จนท.วิชาการ 30 อ. แจงนับ 229 อ.
 
 6. บางพลัด จนท.วิชาการ 21 อ. พนง.แจงนับ 166 อ.
 
 7. บางขุนเทียน จนท.วิชาการ 37 อ. พนง.แจงนับ 287 อ.
 
 8. บางบอน จนท.วิชาการ 23 อ. พนง.แจงนับ 175 อ.
 
 9. ภาษีเจริญ จนท.วิชาการ 24 อ. พนง.แจงนับ 186 อ.
 
 10. หนองแขม จนท.วิชาการ 35 อ. พนง.แจงนับ 268 อ.
 
 11. ทวีวัฒนา จนท.วิชาการ 11 อ. พนง.แจงนับ 84 อ.
 
 12. ราษฎร์บูรณะ จนท.วิชาการ 20 อ. พนง.แจงนับ 157 อ.
 
 13. ทุ่งครุ จนท.วิชาการ 21 อ. พนง.แจงนับ 163 อ.
 
 14. ธนบุรี จนท.วิชาการ 22 อ. พนง.แจงนับ 170 อ.
 
 15. บางกอกใหญ่ จนท.วิชาการ 14 อ. พนง.แจงนับ 111 อ.
 
 
 
 กลุ่ม 2 ผู้ประสานงานเขต 30
 
 16. ยานนาวา จนท.วิชาการ 29 อ. พนง.แจงนับ 226 อ.
 
 17. สาทร จนท.วิชาการ 22 อ. พนง.แจงนับ 169 อ.
 
 18. ดินแดง จนท.วิชาการ 41 อ. พนง.แจงนับ 318 อ.
 
 19. พญาไท จนท.วิชาการ 15 อ. พนง.แจงนับ 116 อ.
 
 20. บางซื่อ จนท.วิชาการ 21 อ. พนง.แจงนับ 164 อ.
 
 21. ราชเทวี จนท.วิชาการ 25 อ. พนง.แจงนับ 194 อ.
 
 22. บางคอแหลม จนท.วิชาการ 20 อ. พนง.แจง นับ 155 อ.
 
 23. บางรัก จนท.วิชาการ 11 อ. พนง.แจงนับ 87 อ.
 
 24. วัฒนา จนท.วิชาการ 27 อ. พนง.แจงนับ 209 อ.
 
 25. จตุจักร จนท.วิชาการ 48 อ. พนง.แจงนับ 372 อ.
 
 26. พระนคร จนท.วิชาการ 9 อ. พนง.แจงนับ 72 อ.
 
 27. ดุสิต จนท.วิชาการ 14 อ. พนง.แจงนับ 106 อ.
 
 28. ป้อมปราบศัตรูพ่าย จนท.วิชาการ 8 อ. พนง.แจง นับ 59 อ.
 
 29. สัมพันธวงศ์ จนท.วิชาการ 5 อ. พนง.แจงนับ 39 อ.
 
 
 
 กลุ่ม 3 ผู้ประสานงานเขต 31
 
 30. หนองจอก จนท.วิชาการ 22 อ. พนง.แจงนับ 171 อ.
 
 31. บางกะปิ จนท.วิชาการ 53 อ. พนง.แจงนับ 407 อ.
 
 32. พระโขนง จนท.วิชาการ 28 อ. พนง.แจงนับ 214 อ.
 
 33. บางนา จนท.วิชาการ 30 อ. พนง.แจงนับ 231 อ.
 
 34. ลาดกระบัง จนท.วิชาการ 30 อ. พนง.แจงนับ 230 อ.
 
 35. ห้วยขวาง จนท.วิชาการ 27 อ. พนง.แจงนับ 211 อ.
 
 36. สวนหลวง จนท.วิชาการ 34 อ. พนง.แจงนับ 263 อ.
 
 37. คลองเตย จนท.วิชาการ 27 อ. พนง.แจงนับ 209 อ.
 
 38. ปทุมวัน จนท.วิชาการ 14 อ. พนง.แจงนับ 105 อ.
 
 39. ประเวศ จนท.วิชาการ 41 อ. พนง.แจงนับ 319 อ.
 
 
 
 กลุ่ม 4 ผู้ประสานงานเขต 32
 
 40. มีนบุรี จนท.วิชาการ 33 อ. พนง.แจงนับ 252 อ.
 
 41. คลองสามวา จนท.วิชาการ 20 อ. พนง.แจงนับ 153 อ.
 
 42. บึงกุ่ม จนท.วิชาการ 32 อ. พนง.แจงนับ 245 อ.
 
 43. ดอนเมือง จนท.วิชาการ 29 อ. พนง.แจงนับ 221 อ.
 
 44. ลาดพร้าว จนท.วิชาการ 21 อ. พนง.แจงนับ 159 อ.
 
 45. สายไหม จนท.วิชาการ 35 อ. พนง.แจงนับ 267 อ.
 
 46. วังทองหลาง จนท.วิชาการ 37 อ. พนง.แจงนับ 287 อ.
 
 47. บางเขน จนท.วิชาการ 39 อ. พนง.แจงนับ 304 อ.
 
 48. หลักสี่ จนท.วิชาการ 30 อ. พนง.แจงนับ 232 อ.
 
 49. คันนายาว จนท.วิชาการ 23 อ. พนง.แจงนับ 174 อ.
 
 50. สะพานสูง จนท.วิชาการ 18 อ. พนง.แจงนับ 142 อ.  
 ที่อยู่ :  
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com