ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การไฟฟ้านครหลวง รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท

การไฟฟ้านครหลวง รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท
 รายละเอียด :   การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
 
 1. นักการตลาด 5 รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทางการตลาด และมีคุณวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2523)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 2. นักการเงิน 4 รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการเงิน
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2526)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 3. นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2526)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - ต้องมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ปี
 
 - หากมีใบรับรอง CIA, CPA หรือ Tax Auditor จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. นักบัญชี 4 จำนวน 4 อัตรา รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2526)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 5. วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 18 อัตรา รับพิจารณา 1,000 ท่านแรก
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 
 - ไม่จำกัดเพศ สายตาปรกติ ตาไม่บอดสี
 
 - อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2526)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 
 - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 6. ช่างเทคนิคเครื่องกล 2 รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 
 - เพศชาย สายตาปรกติ ตาไม่บอดสี
 
 - อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2529)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel ได้
 
 - สามารถขับรถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 
 7. ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 
 - เพศชาย สายตาปรกติ ตาไม่บอดสี
 
 - อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2529)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel ได้
 
 - สามารถขับรถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 
 8. ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
 - เพศชาย สายตาปรกติ ตาไม่บอดสี
 
 - อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2529)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรมMicrosoft Excel ได้
 
 - สามารถขับรถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 
 9. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 15 อัตรา รับพิจารณา 1,000 ท่านแรก
 
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง
 
 - เพศชาย สายตาปรกติ ตาไม่บอดสี
 
 - อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2529)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรมMicrosoft Excel ได้
 
 10. สถาปนิก 4 รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางสถาปัตยกรรม
 
 - ไม่จำกัดเพศ สายตาปรกติ ตาไม่บอดสี
 
 - อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2526)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint และโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 
 - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตย กรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาสถาปัตย กรรมภายในและมัณฑนศิลป์
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 11. วิศวกรโยธา 4 รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมโยธา
 
 - ไม่จำกัดเพศ สายตาปรกติ ตาไม่บอดสี
 
 - อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2526)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint และโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 
 - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 12. นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ) รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางเศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ หรือเศรษฐศาสตร์การเงิน
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2526)
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้ดี
 
 13. พยาบาล 4 จำนวน 2 อัตรา รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2526)
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 14. บุคลากร 5 นักฝึกอบรม 5 จำนวน 2 อัตรา รับพิจารณา 300 ท่านแรก
 
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจรัฐศาสตร์ การบริหาร มีคุณวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2523)
 
 - มีความสามารถในการเป็นวิทยากรการสอนหรือถ่ายทอดได้
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้ดี
 
 ตำแหน่งที่ 1-14 ผู้สมัครต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว (กรณีแสดงหลักฐานแบบ สด.43 จะส่งให้กระทรวง กลาโหมตรวจสอบ หากไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ ผู้สอบได้จะไม่ได้รับการบรรจุ และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)
 
 ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครสอบทาง Website ของการไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม สโมสร ชั้น 2 อาคารสันทนาการ การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ ดังนี้
 
 - หลักฐานการศึกษา (Transcript)
 
 - หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 - บัตรประจำตัวประชาชน
 
 - หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)
 
 สำหรับพนักงานที่มีความประสงค์จะสมัครพร้อมกับบุคคลภายนอก ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้า นครหลวงว่าด้วยการสรรหาบุคคล พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 คือต้องมีอายุงานในการไฟฟ้านครหลวงไม่น้อยกว่า 2 ปี หากเคยได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งเนื่องจากการสอบตามอัตราว่างที่เป็นอัตรากำลังแรกบรรจุ จะต้องมีอายุงานในตำแหน่งนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีลดวุฒิการศึกษามาสอบเมื่อแรกบรรจุ จะต้องมีอายุงานในการไฟฟ้านครหลวงไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีคุณสมบัติตามประกาศไม่จำกัดอายุ โดยสมัครสอบทาง Website การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4-13 พ.ค. 53 ในจำนวนเดียว กันกับผู้สมัครภายนอก โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 27 พ.ค. 53 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 2 อาคารสันทนาการ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ ดังนี้
 
 - หลักฐานการศึกษา (Transcript)
 
 - หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)
 
 - บัตรประจำตัวพนักงาน
 
 - แบบขออนุญาตสมัครสอบ ซึ่งได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
 
 
 
 ที่อยู่ :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com