ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.ภูเก็ต รับ ปวส. - ปริญญาโท (บัดนี้ - 2 มิถุนายน 2553)

อบจ.ภูเก็ต รับ ปวส. - ปริญญาโท (บัดนี้ - 2 มิถุนายน 2553)
 รายละเอียด :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา สายงานระดับ 3
 
 1. นิติกร 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท
 
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย
 
 3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 
 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 6. นักวิชาการคลัง 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง
 
 7. สันทนาการ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
 
 8. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
 
 9. นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 10. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุข การพยาบาลสุขศึกษา สายงานระดับ 2
 
 1. นายช่างโยธา 3 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตย กรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง
 
 2. นายช่างเขียนแบบ 4 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตย กรรม สถาปัตยกรรม
 
 3. นายช่างเครื่องกล 4 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิคเขียนแบบ เครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม4. นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์
 
 - วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์
 
 5. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา ทางเกษตรกรรม
 
 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
 
 - วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปสำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 
 7. เจ้าพนักงานพัสดุ 6 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการเทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ทุกตำแหน่ง สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ
 
 
 
 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 
 ระดับ 2 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา 2 ปี คือ อันดับ ท.2 ขั้น 6,470 บาท
 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา 3 ปี คือ อันดับ ท.2 ขั้น 7,100 บาท
 
 ระดับ 3 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ คือ อันดับ ท.3 ขั้น 7,940 บาท
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ http://www.phuketcity.org หรือ http://job.phuketcity.org
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่ :  5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com