ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลชลประทาน รับวุฒิปวช. - ปริญญาเอก (บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2553)

โรงพยาบาลชลประทาน รับวุฒิปวช. - ปริญญาเอก (บัดนี้ - 21 พฤษภา คม 2553)
 
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าทำงาน ในโรงพยาบาลชลประทาน
 
 
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน (เงินรายได้ 31 อัตรา เงินงบประมาณ 25 อัตรา)
 
 1. ทันตแพทย์ (วุฒิบัตร) สังกัดหน่วยงานทันตกรรม
 
 - วุฒิปริญญาเอก ทางทันตแพทย์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากแพทยสภา
 
 2. แพทย์ 3 อัตรา สาขาวิชากุมารเวชกรรม หรือสาขาวิชาสูติ-นรีเวชกรรม 1 อัตรา สาขาวิชาศัลย กรรม 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาทางแพทยศาสตร์ และได้รับ อนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
 
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาโท) สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 
 - วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง อายุระหว่าง 28-40 ปี
 
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด กิจกรรมการตลาด หรือด้านประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ปี มีบุคลิกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
 - มีความรู้ความสามารถในงานคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับ ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
 4. พยาบาล 8 อัตรา สังกัดฝ่ายการพยาบาล
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล และได้รับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาล หรือสาขาการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
 5. พยาบาล 2 อัตรา สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาล หรือสาขาการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
 6. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
 
 7. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา สังกัด สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคนิค การแพทย์) และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 
 8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานเทคโน โลยีสารสนเทศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 
 9. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 2 อัตรา (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข) สังกัดหน่วยงานทันตกรรม
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบได้ไม่ ต่ำกว่านี้
 
 10. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์)สังกัดหน่วยงานทันตกรรม
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยม ศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
 
 11. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดหน่วยงานทันตกรรม
 
 - วุฒิ ปวช. ทางพาณิชยการ การบัญชี และเลขานุการ
 
 12. ผู้ช่วยพยาบาล 7 อัตรา สังกัดฝ่ายการ พยาบาล
 
 - มีความรู้ความสามารถและความชำนาญใน หน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
 
 
 
 อัตราค่าจ้าง
 
 ตำแหน่งที่ 1 อัตราค่าจ้าง 17,970 บาท และค่าตอบแทนอื่น ๆ
 
 ตำแหน่งที่ 2 อัตราค่าจ้าง 16,000 บาท และค่าตอบแทนอื่น ๆ
 
 ตำแหน่งที่ 3 อัตราค่าจ้าง 13,090 บาท
 
 ตำแหน่งที่ 4-7 อัตราค่าจ้าง 10,788 บาท และค่าตอบแทนอื่น ๆ
 
 ตำแหน่งที่ 8 อัตราค่าจ้าง 10,788 บาท
 
 ตำแหน่งที่ 9 อัตราค่าจ้าง 9,843 บาท
 
 ตำแหน่งที่ 10-11 อัตราค่าจ้าง 7,976 บาท
 
 ตำแหน่งที่ 12 อัตราค่าจ้าง 7,297 บาท
 
 
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เงินงบประมาณ
 
 1. นักสถิติ สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาสถิติ ชีวสถิติ ทางการแพทย์
 
 - มีพื้นฐานความรู้ด้านคำศัพท์ทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 
 - มีความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างดี และมีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
 - ถ้ามีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านวิทยา ศาสตร์สุขภาพ หรือมีผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. พยาบาล 11 อัตรา สังกัดฝ่ายการพยาบาล
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล และได้รับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือสาขาการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
 3. นักรังสีการแพทย์ สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
 
 4. นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดสาขาวิชาพยาธิ วิทยาคลินิกและกายวิภาค
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคนิคการ แพทย์) และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา เทคนิคการแพทย์
 
 5. นักกายภาพบำบัด สังกัดสาขาวิชาเวชกรรม ฟื้นฟู
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางกายภาพ และได้รับใบ อนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานเทคโน โลยีสารสนเทศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 
 7. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานเวชนิทัศน์
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเวชนิทัศน์ โสตทัศนศึกษา คอมพิวเตอร์การศึกษา และปริญญาตรีด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงาน วางแผนและพัฒนา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 9. นักวิชาการเวชสถิติ สังกัดงานเวชระเบียนและสถิติ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเวชระเบียน เวชสถิติ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์ (ที่มีการศึกษา วิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต)
 
 10. นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัด กลุ่มการพยาบาล (งานบริการเครื่องมือแพทย์)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขา อุปกรณ์ชีวการแพทย์
 
 11. นายช่างอุปกรณ์การแพทย์ สังกัดกลุ่มการ พยาบาล (งานบริการเครื่องมือแพทย์)
 
 - วุฒิอนุปริญญา หรือ ปวส. สาขาช่างอิเล็ก ทรอนิกส์
 
 12. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข) สังกัดหน่วยงานทันตกรรม
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 13. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) สังกัดหน่วยงานเภสัชกรรม
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่ง มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 14. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเวชระเบียนและสถิติ
 
 - วุฒิ ปวช. ทางพาณิชยการ การบัญชี และเลขานุการ
 
 15. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดหน่วยงานเภสัชกรรม
 
 - วุฒิ ปวช. ทางพาณิชยการ การบัญชี และเลขานุการ
 
 
 
 อัตราค่าจ้าง
 
 ตำแหน่งที่ 1 อัตราค่าจ้าง 13,090 บาท
 
 ตำแหน่งที่ 2-5 อัตราค่าจ้าง 10,788 บาท
 
 ตำแหน่งที่ 6-10 อัตราค่าจ้าง 10,788 บาท
 
 ตำแหน่งที่ 11-13 อัตราค่าจ้าง 9,843 บาท
 
 ตำแหน่งที่ 14-15 อัตราค่าจ้าง 7,976 บาท
 
 
 
 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 
 - สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผล การศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหา วิทยาลัย หรือสถาบัน - สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจบ การศึกษา
 
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับ ตำแหน่งที่กำหนดให้มี)
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. 2 รูป (ถ่ายไม่ เกิน 1 ปี)
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่มี การเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสมรส)
 
 - ใบผ่านงานแสดงประสบการณ์ (ถ้ามี)
 
 - ใบแจ้งสถานะทางการทหาร
 
 
 
 สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 0-2502-2308
 
 
 
 ที่อยู่ :  โรงพยาบาลชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
 Tel / Fax :  0-2502-2308
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com