ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี - เอก

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี - เอก
 
 รายละเอียด :   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตามอัตราว่าง ครั้งที่ 3/2553 ประจำเดือนกันยายน จำนวน 22 ตำแหน่ง 75 อัตรา และเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านตามลำดับคะแนนไว้เรียกบรรจุเมื่อมีอัตราว่างในรอบการเปิดรับสมัครครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. เศรษฐกร สังกัดฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ 5 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
 
 - มีประสบการณ์ในงานที่ใช้พื้นความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง หรือการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย 2 ปี
 
 2. เศรษฐกร สังกัดฝ่ายนโยบายการเงิน 3 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงินการธนาคาร เศรษฐมิติ ปริมาณวิเคราะห์ วิศวกรรมการเงิน
 
 - มีประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจการเงิน เศรษฐมิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิศวกรรมทางการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย 1 ปี
 
 3. เศรษฐกร สังกัดฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 5 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ
 
 - มีประสบการณ์ในงานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยภาวะเศรษฐกิจในหรือต่างประเทศ งานติดต่อประสานงาน งานเจรจาต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ ด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย 1 ปี
 
 4. วิศวกรระบบ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
 
 - มีประสบการณ์ในงานด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปี
 
 5. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูล 2 อัตรา
 
 - เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสถิติศาสตร์
 
 - หากมีประสบการณ์ในงานการจัดทำข้อมูล สถิติการเงิน หรือด้านเศรษฐศาสตร์ตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6. วิศวกร สังกัดส่วนวิศวกรรมทั่วไป 2 อัตรา
 
 - เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม ศาสตร์ เครื่องกล ไฟฟ้าสื่อสาร หรือเทียบเท่า
 
 - หากมีประสบการณ์ในการออกแบบหรือควบคุมงาน หรือการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7. วิศวกร สังกัดส่วนวิศวกรรมเทคนิค 4 อัตรา
 
 - เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม ศาสตร์ เขียนแบบเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
 
 - หากมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่อง จักร ออกแบบ หรือเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8. วิศวกร สังกัดแผนกการกำลัง 2 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม ศาสตร์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
 
 - หากมีประสบการณ์ในงานออกแบบหรือควบคุมงานซ่อมบำรุง งานด้านไฟฟ้าต้นกำลังจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 9. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน 6 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย
 
 - มีประสบการณ์ในงานบริการทางการเงิน วิจัยเศรษฐศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย 1 ปี
 
 10. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายนโยบายความเสี่ยง 8 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรมการเงิน บัญชี คณิตศาสตร์และสถิติ มีประสบการณ์ในงานธุรกิจสถาบันการเงิน งานธนาคารพาณิชย์ การควบคุมความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย 1 ปี
 
 11. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง 9 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ
 
 - มีประสบการณ์ในงานการบริหารการลงทุนในพันธบัตร บริหารกองทุน การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลจากตลาดการเงิน
 
 12. เจ้าหน้าที่ลงทุน สังกัดฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง 9 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ
 
 - มีประสบการณ์ในงานการบริหารการลงทุนในพันธบัตร บริหารกองทุน การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลจากตลาดการเงิน
 
 13. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนและสินเชื่อ 3 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บัญชี
 
 - หากมีประสบการณ์ในงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ หรืองานด้านตลาดทุน ตลาดเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 14. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา 4 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์
 
 - หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 15. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ วิศวกรรมการเงิน คณิตศาสตร์ สถิติ บัญชี
 
 - มีประสบการณ์ในงานอนุพันธ์ทางการเงิน ตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
 
 16. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและ Non-bank
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ บัญชี
 
 - มีประสบการณ์การทำงานในธนาคารพาณิชย์
 
 17. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ บัญชี
 
 - หากมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 18. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายตรวจสอบ 1-2 2 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ บัญชี
 
 - มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
 
 19. ผู้ตรวจสอบ สังกัดฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การเงินระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ
 
 - มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์งบการเงิน
 
 20. ผู้วิเคราะห์ สังกัดฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน 2 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ
 
 - มีประสบการณ์ในงานด้านบริหาร วิเคราะห์การเงิน
 
 21. เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน สังกัดฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน 2 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การเงิน การเงินระหว่างประเทศ
 
 - มีประสบการณ์ในงานด้านบริหารการเงิน เจรจาสัญญาทางการเงิน
 
 22. นักวิเคราะห์ระบบ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
 
 - มีประสบการณ์ในงานด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 การรับสมัคร
 
 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้โดยผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครงานและแนบไฟล์หลักฐานทางเว็บไซต์ http://www2.bot.or.th/WebRC/Applicant/Applicant.aspx หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครแล้วส่งและแนบไฟล์หลักฐานไปที่อีเมลplacementteam2@bot.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2553 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2283-5538, 0-2283-5503-4 ในวันและเวลาราชการ
 
 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 
 1. สำเนาใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียนตามวุฒิที่ใช้ในการสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
 
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
 3. ประวัติส่วนตัว (Resume) จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาหลักฐานแสดงผลการสอบ TOEIC หรือเทียบเท่า (ใช้เฉพาะตำแหน่งที่ต้องแสดง) จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. หลักฐานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ผลงานวิทยานิพนธ์ ความรู้เรื่องโปรแกรมต่าง ๆ หรือเอกสารรับรองอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
 ทั้งนี้ ธปท. จะติดต่อผู้สมัครในแต่ละรอบที่ประกาศรับสมัคร เพื่อเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น ทดสอบจิตวิทยา และสอบข้อเขียน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเรียกบรรจุตามอัตราว่างในปัจจุบัน และส่วนผู้สอบผ่านที่เหลือจะขึ้นบัญชีไว้เรียกบรรจุภายใน 1 ปี เมื่อมีอัตราว่างลง หรือมีประกาศสอบรอบต่อไป
 
 ที่อยู่ :  
 Tel / Fax :  0-2283-5538, 0-2283-5503-4
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com