ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

บิว


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา สมัครผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคาร

เปิดรับสมัครพนักงานดังนี้
 1. Operation Staff ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสาขา) อัตราค่าจ้างแรกเข้า 7,890 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ สถิติ
 2. Operation Staff พนักงานปฏิบัติการระดับ 4-5 (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสาขา) วุฒิปริญญาตรี บรรจุระดับ 4 เงินเดือน 12,310 บาท วุฒิปริญญาโท บรรจุระดับ 5 เงินเดือน 15,280 บาท
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินธนาคาร
 3. พนักงานบริหารด้านการค้าต่างประเทศ
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี
 4. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านการค้าต่างประเทศ
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและการลงทุน
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 6. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปคอมพิวเตอร์ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 8. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 9. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านธุรกิจบริวรรต
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 10. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 11. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน)
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอืนที่เกี่ยวข้อง
 12. พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยการสมัครผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์  http://www.gsb.or.th/และ  http://www.jobtopgun.com/ โดยตรวจสอบอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียนไว้ในระบบให้ถูกต้อง เนื่องจากทางธนาคารจะติดต่อแจ้งเรื่องการเข้ารับการทดสอบและการแจ้งผลต่าง ๆ ผ่านทางอีเมลของผู้สมัครผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น
 สามารถสอบถามขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้ที่ โทร.08 5220 1123-9 หรือติดต่อสอบถามผ่าน ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) 470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 Tel.0 2299 8000 ต่อ 030211-12 Fax 0 2299 8363 www.gsb.or.th
 ธนาคารสงวนสิทธิ์คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบ ของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานเพื่อเชิญเข้ารับการทดสอบ และสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากใบสมัคร โดยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เชิญผู้ใดผู้หนึ่งเข้ารับการทดสอบ และสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบและผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้
 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
 - ใบสมัคร
 - รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 - สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการ
 - สำเนาประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิพิเศษ
 สำหรับการคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล ทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่ผ่านคัดเลือกแล้วจะมีการว่าจ้างโดยจะทำสัญญาว่าจ้างกำหนดระยะเวลาเป็นรายคนตามตำแหน่งนั้น ๆ
 
  1. รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง  ด้านการค้าต่างประเทศ (ระดับบริหาร)
 
 วุฒิ  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท  Premium
 View Company Profile
 
 
 
 2. รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง  พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านการค้าต่างประเทศ
 
 วุฒิ  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน  ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 3.  รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง  พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและการลงทุน
 
 วุฒิ  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่   กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 4.รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 5.รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง  พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
 
 วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 6.รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านธุรกิจบริการและอีเล็คทรอนิกส์
 
 วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 7.รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านธุรกิจปริวรรต
 
 วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 8.รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง
 
 วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 9.รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน)
 
 วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 10.รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs
 
 วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 11.รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง Operation Staff(ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ)(สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง และสาขา)
 
 วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 12.รับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง Operation Staffพนักงานปฏิบัติการระดับ 4-5(สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง และสาขา)
 
 วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน 12000 - 15000 บาท
 
 ทุกจังหวัด
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 13.รับสมัครวันที่ 8 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง พนักงานระดับบริหาร ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์และแผนงาน
 
 วุฒิ ปริญญาโทหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
 
 
 14.รับสมัครวันที่ 8 พ.ย. 53  ธนาคารออมสิน
 ตำแหน่ง พนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์และแผนงาน
 
 วุฒิ ปริญญาโทหรือสูงกว่า
 
 เงินเดือน ไม่ระบุ
 
 สถานที่ กรุงเทพมหานคร(พญาไท)
 
 ประเภท Premium
 View Company Profile
 
   
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com