ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมสรรพาวุธ ทอ. รับวุฒิ ม.3-ปวช. 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. -1 ธ.ค. 53

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้ างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา
 กลุ่มงานเทคนิค
 1. ช่างสรรพาวุธ 2 อัตรา ปฏิบัติงาน จ.ลพบุรี ค่าตอบแทน 7,010 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 1,500 บาท
 - เพศชาย วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอ นิกส์ เคมีอุตสาหกรรม และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
 - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 2. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ ค่าตอบแทน 7,010 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 1,500 บาท
 - เพศชาย วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
 - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 3. ช่างซ่อมยาง ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ ค่าตอบแทน 7,010 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 1,500 บาท
 - เพศชาย วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์ และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
 - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 กลุ่มงานบริการ
 
 4. พนักงานธุรการ 2 อัตรา ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ ค่าตอบแทน 6,100 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 2,100 บาท
 - เพศชาย/หญิง วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าถึง ม.ปลาย และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ 1.20 ขึ้นไป
 - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
 - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 5. พนักงานพัสดุ 3 อัตรา ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ ค่าตอบแทน 6,100 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 2,100 บาท
 - เพศชาย/หญิง วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าถึง ม.ปลาย และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ 1.20 ขึ้นไป
 - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
 - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 6. พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน จ.ลพบุรี ค่าตอบแทน 6,100 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 2,100 บาท
 - เพศชาย วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าถึง ม.ปลาย และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ 1.20 ขึ้นไป
 - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 7. ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน จ.ลพบุรี ค่าตอบแทน 6,100 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 2,100 บาท
 - เพศชาย วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าถึง ม.ปลาย และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ 1.20 ขึ้นไป
 - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 - ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องอเนกประสงค์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) และที่หมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพาวุธ 4 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ที่ตั้งกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th
 
 
 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ) ดังนี้
 - รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 2 นิ้ว 3 รูป
 - ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร
 - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 - ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com